Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Ir žmogaus, ir valstybės veiksmai turi būti ilgalaikiai

2023-06-22

Vyriausybei svarstant galimus mokesčių sistemos pasikeitimus, žalą planuojant naikinti gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lengvatą kaupiantiems III pensijų pakopoje mato Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA). Ji perspėja, kad tokios iniciatyvos gali diskredituoti iniciatyvą kaupti ateičiai, nes gyventojui tai yra vienas ilgiausių savo trukme finansinių įsipareigojimų.
„Mums kelia nerimą, kad ne vienerius metus išlaikytą asmeninės finansinės atsakomybės kursą norima kardinaliai keisti, o valstybė gali ir nesilaikyti III pakopos pensijų fondų dalyviams duotų pažadų, atsisakyti savo įsipareigojimų iki šiol sudarytose sutartyse“, – teigiama LIPFA rašte Finansų ministerijai.
Raštas su pastabomis ir ekspertiniais vertinimais Finansų ministerijai buvo nusiųstas dar balandžio 11 dieną.
Anot asociacijos, šį kaupimo instrumentą, kaip ilgalaikio taupymo priemonę, gali diskredituoti iniciatyvos, neatsiejamos nuo planuojamų kaupiantiesiems nepalankių mokestinių paskatų pakeitimo.
Skaičiuojama, kad III pakopoje kaupia apie 100 tūkst. Lietuvos gyventojų, kurie naudojasi galimybe patys spręsti, kiek atsidėti savo ateičiai, taip pat šiuo metu tai yra populiariausias įrankis darbdaviams motyvuoti savo darbuotojus. Tuo tarpu Finansų ministerija siūlo laipsniškai – po 10 metų – atsisakyti GPM lengvatos.
LIPFA nurodo, kad panaikinus lengvatą, III pensijų pakopos dalyviai ne tik negalėtų iš pajamų atskaityti pensijų įmokų sumų (iki 1500 eurų kasmet ir per metus sutaupyti iki 300 eurų), išaugtų jų mokėtino GPM suma, be to, būtų apmokestinama investicinė grąža, gaunama nutraukus sutartį.
Asociacija sklaido mitą, jog III pensijų pakopoje yra sudaromos galimybės pelnytis dideles pajamas gaunantiesiems.
„Šiuo metu taikomos 1500 eurų „lubos“ atskaitomų III pakopos pensijų įmokų sumoms, iš esmės neleidžiančios dideles pajamas gaunantiems asmenims naudotis ar piktnaudžiauti įtvirtinta lengvata ir einamuoju laikotarpiu susimažinti mokėtiną GPM visą įmokų sumą. Be to, faktiškai valstybė taiko atidėto GPM principą – suteikia mokesčių lengvatą dabar, bet ateityje pajamų mokestį susigrąžina, jei pensijų kaupimo sutartis nutraukiama anksčiau laiko ir tampa akivaizdu, kad lengvatos tikslai – skatinti ilgalaikį kaupimą – nebus pasiekti“, – pabrėžiama rašte.
LIPFA siūlo atsisakyti GPM įstatymo pakeitimų, kuriais laipsniškai būtų nutraukta GPM lengvata III pakopos pensijų fondams. Asociacijos nuomone, turėtų būti užtikrinamas lengvatų tęstinumas galiojančioms sutartims, jei vis tik būtų pritarta III pensijų pakopos pensijų kaupimo lengvatų panaikinimui.
Panaikinusi lengvatą, skatinančią kaupti senatvei, Lietuva iškristų ir iš kaimyninių šalių, ir iš Europos konteksto. Tokio pobūdžio ir net didesnio masto lengvatas turi Estija (net 4 kartus didesnę), Latvija (2,5 karto didesnę), Danija, Švedija, Airija, Jungtinės Karalystės gyventojai.
„Norime atkreipti dėmesį, kad kaupimas pensijų fonduose yra vienas iš pačių ilgiausių savo trukme, nuolatinės savidisciplinos ir vartojimo mažinimo reikalaujantis įsipareigojimas iš gyventojo pusės, todėl užsienio šalių praktikoje toks elgesys yra aktyviai remiamas ir skatinamas. Lietuvoje III pakopos pensijų fonduose dalyvauja apie 100 tūkst. asmenų, tarp kurių daugiausiai gaunančių vidutinio dydžio arba mažas pajamas. Būtent juos planuojami mokesčių pokyčiai paliestų skaudžiausiai“, – konstatuoja LIPFA. Ji mokesčių reformos kontekste pasigenda vertinimo, kaip mokestinės paskatos, mažesni ar didesni apmokestinimo tarifai prisidės prie strateginių valstybės tikslų įgyvendinimo.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.