Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

All news

Apie projektą

Asociacijų informacinės ir naujienų sistemos (AINS) informacinio posistemio tikslas yra susisteminti realią veiklą vykdančias verslo ir profesines asociacijas. Kito pobūdžio asocijuotos struktūros taip pat įtraukiamos į informacinę sistemą, bet tai nėra pagrindinis AINS tikslas. Ne itin Lietuvos gyvenime žinomų asociacijų įtraukimo į AINS esminis kriterijus – nors mažiausiomis pastangomis palaikoma nuosavos interneto svetainės gyvybė.

Pirmasis naujienų posistemės tikslas yra bendrų asocijuotų verslo struktūrų, valstybės valdymo ir savivaldybių įstaigų bei kitų viešo pobūdžio įstaigų ar privačių įmonių pastangomis siekti sukurti numatomų renginių kalendorių, siekiant išvengti kartais itin nepalankaus renginių vyksmo vienu metu.

Antrasis naujienų posistemės tikslas yra skelbti svarbius verslo ir profesinių asociacijų, kitų įstaigų ar privačių įmonių pranešimus, apžvalgas ir pan. Tai pvz. gali būti ir pranešimai apie įstatymų pasikeitimus, makroekonominiai ar rinkų vertinimai, komercijos atašė pranešimai apie užsienio rinkas ir pan.