Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Visos Lietuvos traukinių eismo saugumas - viename centre

2014-07-24

Šiandien, liepos 24 dieną, žiniasklaidos atstovams bus pristatytas naujasis AB "Lietuvos geležinkeliai" Eismo valdymo centras (toliau - EVC). Jame organizuojamas ir valdomas visos šalies traukinių eismas, automatiškai sudaromi ir koreguojami traukinių grafikai, derinamos eismo pertraukos geležinkelių infrastruktūros priežiūrai ir remonto darbams, operatyviai reaguojama į susidariusias eismo saugumui ir efektyvumui pavojingas situacijas. Visos šalies traukinių eismo saugumas priklauso nuo šio centro veiklos.

EVC - vieta, kurioje visa geležinkelių eismo informacija yra valdoma vienoje būstinėje. Duomenys centralizuotai surenkami ir apdorojami iš geležinkelių objektų ir informacinių sistemų, į vieną tinklą sujungtos 94 geležinkelio stotys. Jis tenkina visus Europos Sąjungos geležinkeliams keliamus reikalavimus, užtikrina gerą techninę sąveiką tarp nacionalinių tinklų ir Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T). Buvusios eismo valdymo sistemos buvo sukurtos ir pagamintos skirtingų gamintojų bei technologijų, todėl tai ribojo jų sąveikos, apjungimo ir vienos sistemos integravimo į kitą galimybes.

"Geležinkelių Eismo valdymo centre įrengti galingi automatinių funkcijų moduliai, kurie padeda išvengti galimų traukinių eismo konfliktų ir ekstremalių situacijų. Įrengta sistema analizuoja traukinių eismą ir informuoja prižiūrintį asmenį, kad, pavyzdžiui, traukinio maršrutas sudarytas neteisingai bei pati pasiūlo optimaliausias alternatyvas. Taip pat yra fiksuojamas šalies geležinkelių užimtumas, eismo sutrikimai", - sakė AB "Lietuvos geležinkeliai" Krovinių vežimo direkcijos direktoriaus pirmasis pavaduotojas Virginijus Juška.

Pasak V. Juškos, sistema nuolatos automatiškai tikrina pervažas, iešmus, šviesoforus ir kitus geležinkelių infrastruktūros įrenginius. Ji iš anksto perspėja apie galimus sutrikimus, kurie gali turėti įtakos traukinių eismui ar jo saugumui. V. Juška taip pat pažymėjo, kad nors visos Lietuvos geležinkelio stočių sistemos yra sujungtos į vieną, valdomą EVC, yra palikta ir alternatyvi galimybė - prireikus geležinkelių eismą galima valdyti iš kiekvienos stoties lokaliai.

Sutartis dėl EVC įrengimo tarp AB "Lietuvos geležinkeliai" ir konkursą laimėjusios "Indra Sistemas S.A" (Ispanija) buvo pasirašyta 2010 metais. Jos vertė - 73.9 mln. Lt, Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama sudarė 62.8 mln. Lt.

Vidaus ir išorės viešųjų ryšių sektoriaus inf.
info@litrail.lt
8 5 269 30 29
 


 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.