Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Paskelbtas „Snoro“ bankroto administratoriaus konkursas

2014-03-07

Paskelbtas „Snoro“ bankroto administratoriaus konkursas

„Snoro“ Kreditorių komitetui patvirtinus sprendimą pradėti naujo banko bankroto administratoriaus atrankos procesą, paskelbtas konkursas kandidatams. Atranka vyks keturiais etapais, pirmajame etape kandidatai kviečiami patvirtinti savo norą dalyvauti konkurso procese, pagrįsti savo patirtį, deklaruoti, kad neturi interesų konflikto, bei pasirašyti konfidencialumo sutartį, kad galėtų susipažinti su detalesne informacija, kuri leistų jiems atitinkamai suformuluoti savo pasiūlymus. Į antrąjį konkurso etapą bus kviečiami kriterijus atitinkantys kandidatai, jie turės pateikti konkrečius pasiūlymus perimti vadovavimą „Snoro“ bankroto procedūroms. 

Vėliau atrinktos tinkamiausios bankroto administratorių kandidatūros bus pristatytos „Snoro“ kreditorių komitetui, kuris užbaigs atranką ir vieną pasirinktą kandidatūrą teiks teismui. Kai naująjį „Snoro“ bankroto administratorių patvirtins banko bankroto bylą nagrinėjantis teismas, jis ar ji pakeis į pensiją išeinantį Neilą Cooperį. Tarptautinės „Snoro“ grupės bankrotui N. Cooperis vadovauja jau daugiau kaip dvejus metus.

„Banko „Snoro“ bankrotas – pirmasis tokios apimties ir sudėtingumo banko bankrotas Lietuvoje. Tai tarptautinės finansų grupės bankrotas, kurios turtą išieškome 19-oje skirtingų valstybių visame pasaulyje, kreditorių pareiškimus esame gavę iš 53-ijų jurisdikcijų. Taip pat identifikavome platų sandorių bei pervedimų tinklą, kurį buvę akcininkai naudojo siekdami ištraukti lėšas iš banko, ėmėmės veiksmų, kad iš šio tinklo būtų sugrąžinti šimtai milijonų litų banko kreditorių naudai.

Negalime pamiršti situacijos reikšmingumo Lietuvos valstybei, kuri paraleliai vykstančiuose teisiniuose procesuose atstovauja platesniems šalies ir gyventojų interesams. Bankroto administratoriaus komandai tenka glaudžiai bendradarbiauti su valstybės ir teisėsaugos institucijomis šiais ir kitais klausimais, susijusiais su „Snoro“ bankroto procesu. Jau vykstantys ir dar laukiantys tarptautiniai teisiniai procesai kuria precedentus ateičiai ir gali turėti įtakos Lietuvai dar ilgus metus“, – sako N. Cooperis, „Snoro“ bankroto administratorius. 

Naujo „Snoro“ bankroto administratoriaus atrankos procedūros vykdomos pagal patvirtintus banko pirkimų reikalavimus, atrankos procedūrų pradėjimui „Snoro“ Kreditorių komitetas pritarė šių metų vasarį. N. Cooperis toliau eis „Snoro“ bankroto administratoriaus pareigas iki tol, kol bus išrinktas ir Kreditorių komiteto bei teismo patvirtintas naujasis banko bankroto administratorius. 

Rita Saunorytė Norutienė
„Publicum FComm“
Tel. +370 5 249 9087
Mob. +370 682 95377
r.norutiene@publicum.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.