Some content may be unavailable in English. Instead it is provided in Lithuanian.

Ūkio ministras: Šiauliuose bus teikiamos konsultacijos verslo atstovams

2012-04-05

Per vizitą Šiauliuose ūkio ministras Rimantas Žylius vietos verslininkus patikino, kad š. m. antrąjį pusmetį Šiaulių apskrityje bus vykdomas valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas projektas "VERSLO ABC", kurio metu nemokamas konsultavimo ir mokymo paslaugas pagrindiniais verslo organizavimo klausimais galės gauti Šiaulių regiono pradedantieji verslininkai.

"Šiuo projektu siekiame, kad visoje Lietuvoje verslininkams būtų suteiktas nemokamas konsultavimas ir mokymai, reikalingi ne tik norintiems pradėti verslą, bet ir naujiems verslams, veiklą vykdantiems ne ilgiau kaip 3 metus. Šios paslaugos perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Šiuo metu vertinama potencialių paslaugų teikėjų kvalifikacija. Tikimės, kad teikiamomis paslaugomis verslininkai galės pasinaudoti jau netrukus", – sakė ūkio ministras R. Žylius.

Ūkio ministras R. Žylius balandžio 5–6 dienomis lankosi Šiauliuose, kur susitinka su verslo atstovais – Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų taryba ir Šiaulių LIONS "Alka" klubo nariais ir aptaria verslo aplinką Šiauliuose ir jos tobulinimo perspektyvas, paramą verslui.

Taip pat ūkio ministras susitinka su Šiaulių miesto meru Justinu Sartausku ir Šiaulių rajono savivaldybės vadovybe, lanko UAB "Toksika" ir vieną seniausių dvarų Lietuvoje. Anot ūkio ministro, Kurtuvėnų dvaro sodyba – tai puikus projekto įgyvendinimo pavyzdys, kai sėkmingai įsisavintos ES lėšos prisideda prie vietinio ir užsienio turizmo plėtros ir reprezentuoja šio krašto kultūros paveldą.

Ūkio ministras R. Žylius Šiauliuose ketina susitikti ir su verslą kontroliuojančių institucijų atstovais. Ministras ragina institucijas laikytis susitarimo pirmaisiais verslo naujokų veiklos metais nebausti, o konsultuoti, kad verslininkai galėtų daugiau dėmesio skirti verslo pradžiai ir susipažinti su taikomais reikalavimai.

Ūkio ministras verslą kontroliuojančių institucijų atstovus taip pat skatina aktyviau prisidėti siekti Lietuvoje vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų reformos tikslo, – kad priežiūros funkcijos būtų atliekamos veiksmingai, koordinuotai, mažiausiomis sąnaudomis ir kuo mažiau trikdant verslo, ypač smulkiojo, veiklą.

Pasak ūkio ministro, verslą kontroliuojančių institucijų reforma jau duoda teigiamų rezultatų – šiuo metu priežiūrą atliekančios institucijos patikrinimų metu skirtingoms veiklos sritims jau naudoja 43 kontrolinius klausimynus. Ši priemonė jau leidžia verslininkams žinoti, kokie svarbiausi reikalavimai jų verslui, ir verslo priežiūrą daro skaidresnę.

Aušra Ramoškaitė
Viešųjų ryšių ir protokolo skyriaus vedėja
LR Ūkio ministerija
Tel.: 8 706 64 614
ausra.ramoskaite@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.