"Langas į ateitį" tarptautinėje parodoje pristato Lietuvoje vykdomą e.švietimo projektą

2011-10-06

Asociacija "Langas į ateitį" spalio 5-7 dienomis Gdanske vyksiančiame forume "Click IT!" pakviesta pristatyti savo patirtį vykdant visuomenės e. švietimo programas. Forume dešimt sėkmingiausiai e. švietimo iniciatyvas Europoje įgyvendinančių organizacijų pristatys vykdomas praktines veiklas, kurios padeda veiksmingai sumažinti skaitmeninį atotrūkį Europoje.

Europos Sąjungos parlamentą bei Komisiją konsultuojantis Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas rengia forumą "Click IT!". Forumas vyks Gdanske, tarptautinės konferencijos "Skaitmeninės įtraukties inovacijos" metu. Konferencijoje bus aptariama strateginė e. įtraukties plėtra Europos Sąjungoje. Konferenciją organizuoja ir globoja Europos Tarybai pirmininkaujanti Lenkija.

Asociacija "Langas į ateitį" forume pristatys šiuo metu įgyvendinamą projektą "Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete". Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis. Vienu geriausių e. įtraukties pavyzdžių laikomas projektas iki 2012 m. siekia su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis supažindinti 16 tūkst. suaugusiųjų Lietuvos gyventojų bei juos išmokyti naudotis e. paslaugomis. Šiuo metu kompiuterinio raštingumo kursus jau yra baigę daugiau nei 11 tūkst. šalies piliečių.

Asociacijos "Langas į ateitį" direktorės Loretos Križinauskienės įsitikinimu, Europos komisijos dėmesys Langas į ateitį vykdomiems projektams rodo pritarimą pasirinktai veiklai, be to, tai puiki proga viešinti e. švietimo pasiekimus Lietuvoje.

"Langas į ateitį" tęsia savo veiklą, kurios tikslas – Lietuvos gyventojų gebėjimų naudotis technologijomis tobulinimas. Mūsų siekis – suteikti žinių, reikalingų ne tik darbui, bet ir asmeninio gyvenimo kokybei gerinti. Manome, kad savo projektais prisidedame prie e. paslaugų vartotojų gretų didinimo", – sakė L. Križinauskienė.

Konferencijos metu bus diskutuojama, kaip Europos Sąjungoje sukurti palankesnes sąlygas mokytis suaugusiesiems, aptariamos nacionalinės ir regioninės e. įtraukties programos bei pristatomi efektyvūs e. sveikatos ir e. rūpybos modeliai, kurių diegimas leistų pagerinti pagyvenusių žmonių saugumą ir gyvenimo kokybę.

Tuo pat metu vyksiančio forumo "Click IT!" tikslas – išryškinti originalias, inovatyvias e. įtraukties programas, projektus ir paslaugas, kurie įgyvendinami ir naudojami Europos, nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygiu.

“Langas į ateitį” direktorė Loreta Križinauskienė
Tel. 8 686 81113, el.paštas: info@langasiateiti.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.