Mokėjimams į Rusiją ir Baltarusiją – daugiau dėmesio: patariama juos planuoti iš anksto

2022-03-17

Europos Sąjunga, JAV, Didžioji Britanija ir kitos valstybės įvedė sankcijų Rusijai dėl jos vykdomų karo veiksmų Ukrainoje bei nuolat jas atnaujina. Todėl Lietuvoje veikiantys bankai skiria daugiau dėmesio mokėjimų, kuriuos mūsų šalies įmonės atlieka į partnerių sąskaitas Rusijos ir Baltarusijos finansų įstaigose, stebėsenai. Verslininkams, plėtojantiems ryšius su šių šalių įmonėmis, patariama pavedimus planuoti iš anksto ir atsižvelgti į besikeičiančią situaciją.
Lietuvos bankų asociacija (LBA) atkreipia dėmesį, kad šiuo metu šalies kredito įstaigos taiko išplėstinius mokėjimo operacijų, susijusių su Rusija ir Baltarusija, tikrinimo procesus. Jie užtrunka ilgiau nei įprastos procedūros. Tad verslo ryšių su šiomis valstybėmis turintiems klientams mokėjimo pavedimus rekomenduojama planuoti iš anksto, informuojant finansų įstaigas apie laukiamus ar ketinamus vykdyti mokėjimus.
Specialistai taip pat pataria, inicijuojant mokėjimą, bankui pateikti kiek įmanoma labiau išsamią informaciją, o sulaukus prašymo ją patikslinti – ir papildomus pagrindžiančius dokumentus bei kitus reikalingus duomenis. Šitaip procesas bus sklandesnis ir greitesnis.
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) primena, kad už ES finansinių sankcijų įgyvendinimą Lietuvoje atsakingi yra visi ekonominę veiklą vykdantys subjektai ar organizacijos. Finansų įstaigų klientai, ketinantys vykdyti mokėjimus į Rusijos ar Baltarusijos partnerių sąskaitas, turi įsitikinti, ar jų partneriai nėra įtraukti į viešai prieinamus ES sankcijų sąrašus ar nėra susiję su sankcionuotais asmenimis. Finansų įstaigos, nustačiusios, kad mokėjimų gavėjams turi būti pritaikytos sankcijos, mokėjimus privalo įšaldyti ir per 2 darbo dienas informuoti FNTT ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją.
Finansinės sankcijos yra teisėtas tarptautinės politikos instrumentas – nekarinio poveikio priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti tarptautinę taiką, saugumą, pagarbą žmogaus teisėms.
 
Valerija Kiguolienė
LBA komunikacijos vadovė
Mob. tel. +370 670 30408
El. p. valerija.kiguolienė@lba.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.