Ūkio ministras aptarė galimybes stiprinti Lietuvos ir Ukrainos dvišalį ekonominį bendradarbiavimą

2016-09-30

Šiandien, rugsėjo 30 d., ūkio ministras Evaldas Gustas per susitikimą su Ukrainos ekonominės plėtros ministro pavaduotoja Natalija Mikolska aptarė galimybes stiprinti dvišalį ekonominį bendradarbiavimą: plėtoti Lietuvos ir Ukrainos investicinį bendradarbiavimą, didinti dvišalės prekybos ir Lietuvos eksporto į Ukrainą mastą, skatinti turistų mainus tarp Lietuvos ir Ukrainos. Per susitikimą taip pat buvo aptarti Lietuvos ir Ukrainos prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisijos nuveikti darbai, kalbėta apie galimybę vykdyti bendrus dvišalius projektus.

„Ukraina – strateginė Lietuvos partnerė, su kuria šalis sieja ne vien bendra istorinė praeitis, bet ir glaudus bendradarbiavimas dvišalės prekybos, investicijų ir turizmo srityse. Ukrainos rinka – viena iš 10 svarbiausių Lietuvos tikslinių eksporto rinkų, kuri dėl Rusijos paskelbto lietuviškos produkcijos embargo tapo labai svarbi tiek atskiroms verslo įmonėms, tiek ir subalansuotai šalies eksporto plėtrai. Lietuva taip pat suinteresuota vykdyti bendrus dvišalius projektus, pritraukti daugiau Ukrainos investuotojų ir ukrainiečių turistų į mūsų valstybę“, – teigė ūkio ministras E. Gustas.

Per susitikimą buvo tartasi, kaip stiprinti dvišalį ekonominį bendradarbiavimą. Pasak ūkio ministro, prie Lietuvos ir Ukrainos ekonominių santykių stiprinimo ypač prisideda Lietuvos ir Ukrainos prekybinio ir ekonominio bei mokslinio ir techninio bendradarbiavimo komisija. Per šios komisijos posėdį praėjusiais metais Odesoje buvo nutarta glaudžiau bendradarbiauti transporto ir logistikos srityse, siekiant didinti krovinių pervežimo tarp Lietuvos ir Ukrainos mastą naudojant konteinerinio traukinio „Vikingas“ bei įvairių rūšių krovinių pervežimo transporto galimybes. Taip pat buvo kalbėta, kaip geriau įgyvendinti energetikos sektoriaus reformą.

N. Mikolskos teigimu, Ukraina suinteresuota tęsti pradėtus darbus stiprinant dvišalį ekonominį bendradarbiavimą: naudoti konteinerinio traukinio „Vikingas“ logistikos galimybes ir bendradarbiauti energetikos srityje. Be to, Ukraina tikisi įgyvendinti bendrus projektus su Lietuva per Rytų partnerystės iniciatyvą. Ukrainos ekonominės plėtros ministro pavaduotoja įvardijo, kad bendri dvynių projektai, mokymai, organizuojami renginiai bei Lietuvos ir Ukrainos valstybinių institucijų ir verslo atstovų vizitai ir dvišaliai susitikimai prisidėtų prie Lietuvos ir Ukrainos ekonominių santykių stiprinimo.

Per susitikimą su Ukrainos ekonominės plėtros ministro pavaduotoja N. Mikolska buvo aptarta, kaip sustiprinti investicinį Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą. Pasak ūkio ministro, Lietuvos ir Ukrainos turimas investicinio bendradarbiavimo potencialas turėtų būti geriau išnaudojamas. Ukrainos įmonės galėtų pasinaudoti palankia verslo aplinka Lietuvoje, infrastruktūros pranašumais bei Lietuvos įmonių sukaupta patirtimi steigiant įmones Europos Sąjungos ir Skandinavijos šalyse, taip pat eksportuojant jose pagamintą savo produkciją į šias rinkas.

„Lietuva gali pasiūlyti gerą investicinę aplinką Ukrainos investuotojams ir puikias galimybes plėtoti dvišalį bendradarbiavimą aukštos pridėtinės vertės gamybos, paslaugų centrų, transporto ir logistikos, informacinių technologijų (programinė įranga, žaidimų kūrimas), alternatyvios energetikos ir statybos sektoriuose“, – teigia E. Gustas.

Per susitikimą E. Gustas aptarė, kaip padidinti dvišalę prekybą, eksporto ir importo mastus. Ūkio ministro teigimu, siekiant pagerinti dvišalę prekybą ir padidinti eksportą, reikia pašalinti kliūtis, kurios trukdo verslo santykių tarp Lietuvos ir Ukrainos plėtrai. Lietuvos verslo atstovai įžvelgia daug potencialo Ukrainos rinkoje, tačiau Ukraina turėtų sukurti palankesnę verslui aplinką, užtikrinti verslo teisių apsaugą ir pasinaudoti Europos Sąjungos šalių patirtimi ir praktika įgyvendinant muitinės procedūras.

Kalbėdamas apie lietuviškos kilmės prekių ir paslaugų eksportą į Ukrainą ūkio ministras įvardijo perspektyviausius sektorius. Pasak E. Gusto, tai maisto pramonė (mėsa, jos subproduktai ir gaminiai iš mėsos ir žuvų), mineralinis kuras, įvairūs chemijos produktai, plastiko gaminiai, inžinerinės pramonės gaminiai, taip pat transporto ir kelionių paslaugos.

Per susitikimą taip pat buvo kalbėta ir apie glaudesnį verslumą, eksportą ir investicijas skatinančių Lietuvos (VšĮ „Versli Lietuva“ ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“) ir Ukrainos agentūrų bendradarbiavimą. Tiek E. Gustas, tiek N. Mikolska pritarė, kad šios agentūros ženkliai prisideda prie ekonominių santykių stiprinimo, suteikia galimybę verslo atstovams užmegzti naudingų ryšių.

Ūkio ministras ir Ukrainos ekonominės plėtros ministro pavaduotoja taip pat aptarė galimybę padidinti turistų mainus tarp Lietuvos ir Ukrainos. E. Gusto teigimu, Ukraina priklauso prioritetinei Lietuvos turizmui rinkai, todėl, siekdami pritraukti dar daugiau Ukrainos turistų į Lietuvą, Ūkio ministerija ir Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos aktyviai bendradarbiauja su Ukrainos turizmo institucijomis, kelionių agentūromis ir žiniasklaidos atstovais: vykdomi bendri projektai, organizuojamos Ukrainos žiniasklaidos ir kelionių agentūrų atstovų kelionės į Lietuvą, Ukrainoje pristatomas Lietuvos turizmo, ypač kultūrinio, rekreacinio ir sveikatos, potencialas.

N. Mikolska taip pat pažymėjo, kad turistai iš Lietuvos labai svarbūs Ukrainos turizmo rinkai. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos į Ukrainą suteikia galimybę didesniam turistų iš Lietuvos skaičiui apsilankyti Ukrainoje.

Lietuvos statistikos departamento duomenimis, turistų srautai iš Ukrainos į Lietuvą nuolat auga. 2015 metais 59,5 tūkst. ukrainiečių apsilankė Lietuvoje – 27 procentais daugiau nei 2014 metais. Per pirmąjį šių metų pusmetį ukrainiečių turistų skaičius Lietuvoje išaugo 41 procentu. Ukraina užima 6-ąją vietą pagal atvykstančių į Lietuvą turistų skaičių.

Lietuvos įmonių investicijos Ukrainoje 2016 m. kovo pabaigoje sudarė 54,11 mln. eurų, o Ukrainos investicijos Lietuvoje tuo pačiu laikotarpiu –17,57 mln. eurų.

2015 m. dvišalės prekybos apyvarta tarp Lietuvos ir Ukrainos sudarė beveik 842 mln. eurų (beveik 80 proc. daugiau nei 2009 m.), Lietuvos prekių eksporto vertė į Ukrainą 2015 metais – 643,0 mln. eurų, o importo iš Ukrainos vertė – 199,4 mln. eurų.  

Iš lietuviškos kilmės prekių 2015 m. į Ukrainą daugiausia eksportuota mineralinio kuro (78 proc.) ir plastiko dirbinių (11 proc.). 2015 m. daugiausia iš Ukrainos importuota medienos ir jos dirbinių (19 proc.), javų (7 proc.) bei riebalų ir aliejaus (6 proc.).

Saulius Šimkevičius
Vyriausiasis specialistas
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija
870664846
saulius.simkevicius@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.