Šalies verslui – priemonės sklandesnei eksporto plėtrai

2016-04-13

Šiandien Ekonominės diplomatijos tarybai (EDT) pristatytos Ūkio ministerijos parengtos priemonės, kurios turėtų palengvinti plėtrą Lietuvos verslams prioritetinėse eksporto rinkose. Šios priemonės užtikrins efektyvų išteklių naudojimą bei stabilią trumpojo ir ilgojo laikotarpio eksporto plėtrą. 

„Parengtas priemonių planas padės įsitvirtinti šalies verslams didžiausią eksporto potencialą turinčiose prioritetinėse rinkose, o tai prisidės ne tik auginant eksportą, bet ir pritraukiant investicijų į šalies ūkį. Sieksime, kad šios priemonės duotų kaip įmanoma didesnį rezultatą ir atitiktų verslo poreikius“, – teigia ūkio ministras Evaldas Gustas. 

Tarp trumpojo laikotarpio priemonių numatyta aktyviau įtraukti diplomatines tarnybas, koordinuoti vizitus, iniciatyvas ir finansuoti įvairius verslui naudingus projektus iš Europos Sąjungos fondų lėšų. Ilgojo laikotarpio priemonės, kurias dar turės patvirtinti Vyriausybė, skirtos Lietuvos ir verslo sektorių įvaizdžiui užsienyje stiprinti, šalies ekonominio atstovavimo sistemai tobulinti, eksporto specialistų kompetencijoms stiprinti. Be to, atsižvelgiant į Lietuvos verslo poreikius, bus siūloma papildomų lėšų skirti, pavyzdžiui, veterinarinių ir fitosanitarinių sertifikatų derinimui, eksporto draudimų sistemos sukūrimui. 

Ūkio ministerija šias priemones parengė remdamasi VšĮ „Versli Lietuva“ kartu su kitomis valdžios ir verslo institucijomis atlikta šalies verslo poreikių ir eksporto dinamikos analize. „Verslios Lietuvos“ ekspertai konsultavosi su konkrečiomis atskirų sektorių įmonėmis ir šakinėmis asociacijomis siekiant identifikuoti verslo poreikius, ilgalaikes galimybes bei esminius verslo plėtrą ir eksportą stabdančius barjerus. 

Pasak ūkio ministro E.Gusto, verslo nuomonė ir indėlis į eksporto skatinimą labai svarbus, todėl atliekant šią analizę buvo organizuotos 9 skirtingų sektorių tikslinės grupės, kuriose dalyvavo 65 verslo atstovai, įvyko 10 tikslinių interviu su šakinių asociacijų ir įmonių atstovais. 

Tikslinėse grupėse dalyvavę verslo atstovai teigė, kad eksportą paskatintų bendro Lietuvos įvaizdžio užsienyje stiprinimas, kvalifikuota darbo jėga ir įvairių teisinių bei administracinių barjerų panaikinimas. Verslininkų nuomone,   didinti eksporto mastą jiems taip pat padėtų specializuoti mokymai, partnerystė su užsienio rinkų dalyviais, susisteminta informacija apie prioritetines rinkas bei perspektyvius sektorius. 

„Verslios Lietuvos“ ekspertai yra išskyrę 14 prioritetinių rinkų: plėtros – Švedija, Norvegija, Vokietija, Jungtinė Karalystė, Prancūzija, perspektyvines – JAV, Kinija, Izraelis, Japonija, Ukraina, žvalgybines – JAE, Kanda, Turkija, PAR. Šias prioritetines rinkas EDT patvirtino praėjusių metų pabaigoje. 

Verslo atstovai patvirtino, kad išskirtos plėtros rinkos yra svarbios jų eksportui, dauguma numato plėtrą jose per ateinančius penkerius metus. Kai kuriems sektoriams dėl geografinio artumo ir tradicijų aktualiausios yra Skandinavijos šalys, o kai kurie sektoriai galimybių mato ir kitose rinkose, pvz., IRT sektorius – besivystančiose šalyse, atnaujinti eksportą į Rusiją norėtų medienos, transporto sektoriaus atstovai. 

EDT sudaro: užsienio reikalų ministras L. Linkevičius (pirmininkas), ūkio ministras E. Gustas (pirmininko pavaduotojas), žemės ūkio ministrė V. Baltraitienė, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas R. Dargis, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos tarybos pirmininkas A. Rakauskas, susisiekimo ministras R. Sinkevičius, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Š. Kliokys, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas V. Sutkus, Ministro Pirmininko patarėja I. Urbonavičiūtė, asociacijos „Investors` Forum“ valdybos pirmininkas R. Valiūnas. 

Vaiva Gogelienė
Ministro patarėja
Tel. 8 706 64 842
El. p. vaiva.gogeliene@ukmin.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.