Vyriausybėje pristatyti nuveikti darbai mažinant verslininkų nuostolius dėl Rusijos paskelbtų sankcijų

2014-11-10

Šiandien Vyriausybės pasitarime ūkio ministras Evaldas Gustas pristatė Ūkio ministerijos parengtą ataskaitą, kurioje pateikiamos spalio mėnesį institucijų įgyvendintos priemonės, padedančios skatinti naujų verslo rinkų paiešką ir mažinti verslo nuostolius, patiriamus dėl Rusijos paskelbtų sankcijų.

Spalio mėn. įvyko metinis ekonomikos srityje dirbančių Lietuvos diplomatų, komercijos atašė ir VšĮ „Versli Lietuva“ atstovų užsienyje suvažiavimas, kuriame dalyvavo 57 diplomatai iš 37 šalių.  Per renginį daug dėmesio buvo skirta susitikimams su verslo atstovais – įvyko daugiau nei 900 susitikimų su Lietuvos verslininkais verslo plėtros klausimais.

Dvišalio bendradarbiavimo perspektyvos buvo aptartos per Lietuvos ir Kazachstano tarpvyriausybinės prekybinio ir ekonominio bendradarbiavimo komisijos posėdį (TVK). Taip pat bendradarbiavimo galimybės buvo aptartos per Lietuvos ir Azerbaidžano TVK posėdį, vyko Lietuvos verslo atstovų susitikimai su Azerbaidžano įmonių ir valstybės institucijų atstovais.

Lietuvos verslo įmonės dalyvavo įvairiose tarptautinėse parodose. Paryžiuje vykusioje tarptautinėje maisto produktų parodoje savo produkciją pristatė 45 Lietuvos įmonės. Taip pat buvo suorganizuotas verslo seminaras, per kurį Prancūzijos ir Afrikos šalių atstovams buvo pristatytas Lietuvos maisto pramonės potencialas. Lietuvos žemės ūkio ir maisto pramonės produkcija buvo pristatyta Japonijoje, suorganizuotas maisto pramonės įmonių dalyvavimas parodoje Mumbajuje. Per ūkio ministro vizitą Japonijoje vyko verslo misija, kurioje dalyvavę verslo atstovai susitiko su Japonijos platintojais.

VšĮ „Versli Lietuva“ su 12 Lietuvos įmonių pasirašė neatlygintinai teikiamų potencialių prekybos partnerių kontaktų paieškos paslaugų sutartis. Įstaiga suorganizavo eksporto klubus apie Afriką ir Omaną, šiuose klubuose buvo pristatytas eksporto plėtros potencialas, maisto produktų sertifikavimo ypatumai Omane, įėjimo į rinką tvarka. Be to, suorganizuoti Lietuvos pieno sektoriaus įmonių atstovų susitikimai su į Lietuvą atvykusiu Garbės Konsulu Saudo Arabijoje, kuris turi didmeninės prekybos maisto produktais bazių.

Siekiant sušvelninti Rusijos embargo pasekmes Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojams, toliau priimamos paraiškos iš įmonių dėl sviesto ir lieso pieno miltelių privataus sandėliavimo. Lietuvos pieno perdirbimo įmonės sudarė privataus sandėliavimo paramos sutartis dėl 139 t sviesto, 1938 t lieso pieno miltelių  ir 170 t sūrių.

Nuo š. m. spalio 16 d. pradėtos mokėti avansinės ES tiesioginės išmokos už pieną, už deklaruotus plotus ir už pirmuosius 30 hektarų. Taip pat ieškoma galimybių nacionalines tiesiogines išmokas už 2014 metus pieno gamintojams išmokėti dar šiemet.

Dar šiais metais numatoma skelbti kvietimą pagal Europos Sąjungos priemonę „Expo sertifikatas“, pagal kurią parama bus teikiama labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms planuojamiems eksportuoti gaminiams ir paslaugoms sertifikuoti (iki 50 proc. projekto tinkamų išlaidų).

Ritualinis skerdimas įteisintas nuo 2015 metų, todėl Žemės ūkio ministerijoje yra sudaryta įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų rengimo darbo grupė. Darbo grupė planuoja parengti gyvulių skerdimo, mėsos ženklinimo ir mėsos realizavimo tvarkos aprašo projektą dėl skerdimų, susijusių su religinėmis apeigomis.

Užsienio reikalų ministerija per Lietuvos Respublikos ambasadas aktyviai dirba su valstybių – potencialių eksporto partnerių – atitinkamomis institucijomis žemės ūkio ir maisto produktų eksporto klausimais, taip pat dėl sertifikatų ir importo leidimų išdavimo. Papildomais leidimais apsikeista su Makedonija ir Kirgizija 2014 m. vežti tarptautinius krovinius. Minske vyko Lietuvos ir Baltarusijos bendros komisijos kelių transporto klausimais posėdis, kuriame buvo susitarta dėl leidimų kvotos 2015 metais.

Siekiant optimizuoti ekonominio atstovavimo užsienyje išdėstymo planą, priimtas sprendimas ekonomikos srityje dirbančiųjų diplomatų etatus steigti Lietuvos Respublikos ambasadose Kinijoje, Kazachstane ir Turkijoje.

Taip pat ir toliau vykdomos kitos priemonės: ES paramos lėšomis organizuojamas dėl sankcijų bedarbiais tapusių darbingo amžiaus asmenų profesinis mokymas, siekiant padėti jiems įgyti ar tobulinti kvalifikaciją. Transporto įmonėms, nukentėjusioms nuo sankcijų, ieškoma galimybių taikyti lizingo įmokų ir palūkanų už įsigytas transporto priemones lengvatas ar atidėti jų mokėjimą. Mokesčių mokėtojai informuojami apie mokesčių mokėjimo terminų atidėjimo galimybes, koordinuojama sustiprinta nelegalios maisto produktų apyvartos vidaus rinkoje kontrolė.

LR ūkio ministerija

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.