Verslas už euro įvedimą. Valdžia privalo dirbti efektyviau. Daugiau informacijos

2014-03-07

Šiauliuose  surengtame seminare „VERSLO PASIRENGIMAS EURO ĮVEDIMUI LIETUVOJE“ Šiauliuose aptarti verslo pasirengimo euro euro įvedimui aktualūs klausimai. Seminaro dalyviai teigiamai vertina LR vyriausybės ir Lietuvos banko jau atliktus parengiamuosius darbus ir bei pastangas įsivęsti eurą nuo 2015 m. sausio 1 d.

Tuo pačiu atkreipiamas dėmesys, kad yra būtina kuo operatyviau pabaigti rengti visus euro įvedimo  procesą reglamentuojnčių teisės aktų projektus ir kuo anksčiau suteikti rinkos dalyviams kuo detalesnę reikalingą informaciją, taip padedant ūkio subjektams ir namų ūkiams laiku ir tinkamai pasiruošti sklandžiam euro įvedimui Lietuvoje.

Kitą vertus, reglamentuojantys teisės aktai neturėtų perdaug apkrauti verslo įmonių detaliu ir smulkmenišku reglamentavimų ir reikalavimais bei užkrauti nepamatuotą papildomą administracinę naštą. Turėtų būti surastas balansas tarp verslo įmonių euro įvedimo patiriamų kaštų ir tinkamo klijentų informavimo.  Pinigų pakeitimas bei kainų perskaičiavimas visų pirma turi remtis skaidrumo, sąžiningumo ir  etikos principais, o taip pat glaudžiu valdžios bei verslo ir klijentų dialogu ir bendradarbiavimu.

Taip pat pažymėta, kad visuomenės žinojimas apie euro įvedimą Lietuvoje dar yra menkas, kas skatina nereikalingas spekuliacijas ir didina netikrumą dėl sklandaus pinigų pakeitimo ir kainų perskaičiavimo proceso, todėl panašaus pobūdžio atviri seminarai ir diskusijos su visuomene yra labai reikalingi ir turėtų būti tęsiami.

Seminaro tikslai: aptarti verslo pasirengimo euro įvedimui praktinius klausimus, paskatinti verslo bendruomenę ir viešojo sektoriaus įstaigas įsivertinti ir susiplanuoti pasirengimo euro įvedimui būtinus darbus, pateikti seminaro dalyviams atsakymus į Jiems rūpimus klausimus.

Organizatorius: Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Partneriai: „Swedbank“, Lietuvos bankų asociacija, Lietuvos Bankas, Ūkio ministerija.

Alfredas Jonuška

Generalinis direktorius

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

+37061013500

alfredas.jonuska@chambers.lt

Vidmantas Japertas , Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas. +37069814608

Dr. Stasys Kropas, Lietuvos bankų asociacijos prezidentas . +37068500624

Alfredas Jonuška, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų generalinis direktorius +37061013500

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.