Priimtas naujos redakcijos Pašto įstatymas

2012-11-08

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas priėmė naujos redakcijos Pašto įstatymą (projektas Nr. XIP-3893(3) bei lydimąjį Kelių transporto kodekso pataisų įstatymą (projektas Nr. XIP-3894(3).

Pagrindinis naujos redakcijos Pašto įstatymo tikslas – nuo 2013 m. sausio 1 d. liberalizuoti pašto paslaugos rinką, užtikrinant efektyvų pašto infrastruktūros funkcionavimą, universaliosios pašto paslaugos (UPP) teikimą visiems naudotojams visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Teisės aktu nutarta atsisakyti paslaugos teikėjų skirstymo į pašto paslaugos teikėjus ir į pasiuntinių paslaugos teikėjus. Visi rinkoje pašto paslaugą teikiantys asmenys bus vadinami pašto paslaugos teikėjais, išskyrus Vyriausybės įpareigotus pašto paslaugos teikėjus, teiksiančius UPP, kurie bus vadinami UPP teikėjais.

Vadovaujantis europinės direktyvos nuostatomis, įstatyme patikslintos sąvokos bei pašto veiklos reguliavimo institucijų funkcijos. Nustatyta, kad didžiausius UPP tarifus pagal pašto siuntų svorio pakopas tvirtins Ryšių reguliavimo tarnyba.

Įstatyme įtvirtinta, kad Vyriausybė tvirtins nuostolingos UPP kompensavimo taisykles ir nuostolingos periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos kompensavimo taisykles; periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifų nustatymo kriterijus ir kas 3 metai tvirtins periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos didžiausius tarifus.

Periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslauga nebus priskiriama UPP, tačiau pašto paslaugos teikėjas, Vyriausybės įpareigotas teikti UPP, privalės pristatyti periodinius leidinius kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams.

UPP teikėjas šios paslaugos tarifus privalės pagrįsti sąnaudomis, o šios paslaugos apskaitą turės tvarkyti pagal Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytus pagrindinius sąnaudų apskaitos tvarkymo principus ir sąnaudų apskaitos sistemos reikalavimus, taip pat kitus su sąnaudų apskaitos sistema susijusius reikalavimus.

Jeigu Vyriausybė pagal iš anksto patvirtintus kriterijus periodinių leidinių pristatymo kaimo gyvenamųjų vietovių prenumeratoriams paslaugos tarifus nustatys mažesnius už šios paslaugos sąnaudas, tokių sąnaudų ir tarifų skirtumas bus padengiamas Vyriausybės nustatyta tvarka iš valstybės biudžete numatytų lėšų.

Už naujos redakcijos Pašto įstatymą balsavo 68 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 11 parlamentarų.

Kelių transporto kodekso pataisų įstatymu atskirti krovinių vežimo ir pašto paslaugos teikimo teisiniai santykiai, sudarytos lygios konkurencinės sąlygos, užtikrinta vartotojų teisių apsauga. Už šias pataisas balsavo 71 Seimo narys, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 9 parlamentarai.

KontRimas Rudaitis
Seimo kanceliarijos
Komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus
Vyresnysis specialistas
Tel. 2396132
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.