Priimtas Administracinės naštos mažinimo įstatymas

2012-11-08

Pranešimas VIR

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas nenumatytame posėdyje priėmė Administracinės naštos mažinimo įstatymą (projektas Nr. XIP-4175(2), kurio siekiama užtikrinti darnų administracinės naštos mažinimo procesą, orientuotą į piliečių, verslo subjektų ir valstybės interesus, kuo mažesnėmis sąnaudomis pasiekti teisės aktuose numatytų tikslų.

Šį įstatymą Seimas priėmė atsižvelgdamas į nepagrįstos ir neproporcingos administracinės naštos neigiamą poveikį šalies gyventojams, ekonomikai ir verslo aplinkai.

Teisės aktu reglamentuojami administracinės naštos mažinimo principai, priemonės ir jų taikymas. Pagal dokumentą turės būti taikomos šios administracinės naštos mažinimo priemonės: esamo reguliavimo panaikinimas, sumažinimas, konsolidavimas arba pagerinimas; proceso supaprastinimas vykdant teisės aktuose nustatytus įpareigojimus; institucijų keitimasis turimais duomenimis ir informacija; informacinių technologijų bei elektroninių paslaugų plėtojimas; išsamios informacijos ir konkrečių veiksmų įpareigojimams įvykdyti pateikimas; teisės aktų sukeliamos administracinės naštos įvertinimas ir kt.

Dokumentu taip pat nutarta įsteigti Geresnio reguliavimo priežiūros komisiją. Šios Vyriausybės komisijos tikslas – atlikti Vyriausybės jai pavestas užduotis, susijusias su administracinės naštos įvertinimu bei jos mažinimo priemonių taikymu valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose. Komisija bus sudaroma iš valstybės institucijų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, mokslo ir studijų institucijų, kitų socialinių ir ekonominių partnerių ir visuomenės atstovų.

Administracinės naštos mažinimo planą kartu su atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu Vyriausybė turės teikti Seimui. Informacija apie šio plano įvykdymą turės būti skelbiama ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį atnaujinama Vyriausybės interneto svetainėje.

Už įstatymą, kuris įsigalios 2013 m. kovo 1 d., balsavo 69 Seimo nariai, prieš – 2, susilaikė 5 parlamentarai.

Rimas Rudaitis
Seimo kanceliarijos
Komunikacijos departamento
Ryšių su visuomene skyriaus
Vyresnysis specialistas
Tel. 2396132
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.