LSDP pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su švietimo profesinėmis sąjungomis

2012-08-06

Šių metų rugpjūčio 6 d. Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Algirdas Butkevičius pasirašė bendradarbiavimo susitarimą su Lietuvos švietimo profesinė sąjungos pirmininku Audriumi Jurgelevičiumi ir Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo pirmininku Eugenijumi Jesinu.

Socialdemokratai ir švietimo profesinių sąjungų atstovai susitarė bendradarbiauti organizuojant Lietuvos socialdemokratų partijos rinkiminę kampaniją 2012 m. rinkimams į LR Seimą. Keistis turima informacija ir duomenimis apie švietimo sektoriaus būklę ir planuojamus pokyčius. Derinti strategijas, rekomendacijas ir pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su švietimo sektoriaus tobulinimu, su socialinėmis ir ekonominėmis pedagogų garantijomis. Bendradarbiauti rengiant bei įgyvendinant įvairius projektus, tyrimus švietimo srityje, keistis informacija apie jų įgyvendinimą ir gautus rezultatus. Remti šio susitarimo šalių iniciatyvas gerinti mokytojų darbo sąlygas, jų kvalifikaciją. Remti LSDP organizuojamus seminarus, konferencijas bei mokymus švietimo sistemos klausimais, taip pat kviesti šio susitarimo šalių atstovus į kitus susitariančių šalių organizuojamus renginius.

Idėja socialdemokratams pasirašyti bendradarbiavimo su švietimo profesinėmis sąjungomis susitarimą gimė šių metų pavasarį LSDP iniciatyva vykusioje konferencijoje "Kuriuo keliu eina švietimo reforma?", į kurią buvo susirinkęs gausus būrys pedagogų iš visos Lietuvos.

"Kad mokslas, švietimas, kultūra taptų pamatinėmis, valstybės remiamomis vertybėmis, teks dar daug nuveikti. Turime problemų: naikinamos kaimo mokyklos, vaikų skaičius Lietuvoje mažėja. Regionuose sparčiai mažėja ir mokinių skaičius. Švietimo ir mokslo įstatymas, vienodai taikomas mokykloms didžiuosiuose miestuose ir mokykloms, esančioms rajono vietovėse, jau nebeatitinka realybės.

Švietimo srityje susikaupusias problemas dar labiau išryškino mokinio krepšelio sistema, kuri itin skaudžiai atsiliepė kaimo mokykloms. Mano įsitikinimu, mokinių krepšelio skirstymui tarp mokyklų, ypač rajono savivaldybėse, turėtų būti suteikta lankstesnė ir didesnė teisė rajonų taryboms. Šios konferencijos dalyvių gausa rodo konferencijos reikalingumą. Kartu galime daug nuveikti",- konferencijoje kalbėjo Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius.

Auksė Kontrimienė
LR Seimo LSDP frakcijos atstovė spaudai
Lietuvos socialdemokratų partija
Tel.: (85)2396327; +37065292009
Aukse.Kontrimiene@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.