AB banko SNORAS bankroto bylos istorija iki 2012-03-22

2012-03-22

Vilniaus apygardos teisme yra iškelta ir nagrinėjama, neskaitant bankroto bylos, dar 19 su banku SNORAS susijusių civilinių bylų. Iš jų 13 – dėl išplatintų akcijų emisijos, viena – dėl ginčijamų indėlio (apie 5 mln. litų) sertifikatų, likusiose ginčijami banko naudai sudaryti hipotekos sandoriai.

2011-11-28 teisme gautas Lietuvos banko ieškinys, kuriuo prašoma AB bankui SNORAS iškelti bankroto bylą.

2011-11-29 ieškinys priimtas.

2011-11-30 ir 2012-12-01 iš gautų prašymų įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis 13 buvo patenkinta.

2011-12-01 į bylą ieškovais įstojo Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija LINAVA ir UAB Prekybos bazė „Urmas“.

2011-12-07 nutartimi AB bankui SNORAS iškelta bankroto byla, paskirtas administratorius ir nustatytas terminas kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti.

2011-12-19 tretieji asmenys UAB „Šeigas“, Aurimas Nenorta ir Vidmantas Nenorta pateikė atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2011-12-07 nutarties dalyje dėl bankroto administratoriaus paskyrimo.

2011-12-20 nutartimi išaiškinta 2011-12-07 nutartis: nutartis dalyje dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2011 m. gruodžio 20 d., ir nuo tos dienos prasidėjo terminas dėl kreditorių finansinių reikalavimų pateikimo.

2011-12-20 nutartimi patvirtinta banko SNORAS bankroto administravimo išlaidų sąmata – 29 868 666 litai (trims mėnesiams, iki pirmojo kreditorių susirinkimo; į šią sumą neįėjo administratoriaus atlyginimas).

2011-12-27 nutartimi AB banko SNORAS bankroto administratoriaus prašymu, administravimo išlaidų sąmata padidinta  iki 60 943 687 litų (be administratoriaus atlyginimo).

2012-01-12 gautas banko bankroto administratoriaus prašymas pratęsti terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pateikti. Taip pat buvo prašoma: išaiškinti teismo 2011-12-07 nutartį dėl Įmonių bankroto įstatyme nustatyto termino peržiūrėti banko sandorius skaičiavimo pradžios; 30 dienų pratęsti terminą, per kurį administratorius turi sudaryti banko kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą ir jį pateikti teismui.

2012-01-13 nutartimi kreditorių finansinių reikalavimų bankui SNORAS pateikimo terminas pratęstas iki 2012-02-10 įskaitytinai, kiti prašymai – atmesti.

2012-01-18 gautas trečiojo asmens Žilvino Grigaičio atskirasis skundas dėl teismo 2011-12-27 nutarties (kuria buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata)

2012-01-19 nutartimi Lietuvos apeliacinio teismas Vilniaus apygardos teismo 2011-12-07 nutartį dėl administratoriaus paskyrimo paliko nepakeistą.

2012-01-23 nutartimi atsisakyta priimti Ž. Grigaičio atskirąjį skundą ir peržiūrėti banko bankroto administravimo išlaidų sąmatą.

2012-01-26 gautas trečiojo asmens Mildos Muliuolienės atskirasis skundas dėl teismo 2011-12-20 ir 2011-12-27 nutarčių (kuriomis buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata).

2012-01-27 nutartimi atsisakyta priimti M. Muliuolienės atskirąjį skundą ir peržiūrėti banko bankroto administravimo išlaidų sąmatą.

Dėl atsisakymo priimti jų atskiruosius skundus tretieji asmenys Ž. Grigaitis ir M. Muliuolienė teismo 2012-01-23 ir 2012-01-27 nutartis apskundė Lietuvos apeliaciniam teismui (skundai dar neišnagrinėti).

2012-02-08 ir 2012-02-10 AB banko SNORAS bankroto administratorius prašė teismo dar kartą pratęsti terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pateikti.

2012-02-08 ir 2012-02-13 nutartimis, siekiant, kad byla būtų nagrinėjama kuo operatyviau bei nedidinti bankroto  administravimo išlaidų, šie administratoriaus prašymai atmesti.

2012-02-13 gautas finansų maklerio įmonės „DV Invest“ prašymas pratęsti terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pateikti.

2012-02-14 nutartimi minėtos įmonės prašymas atmestas tais pačiais motyvais.

2012-02-17 gautas pirmasis prašymas atnaujinti terminą kreditorių finansiniams reikalavimams pateikti. Ligi šiol teismą pasiekė penki tokie prašymai. Visi jie buvo atmesti, nurodant, jog turi būti teikiami bankroto administratoriui.

Į teismą kreipėsi daugybė asmenų, kurie buvo įsigiję AB banko SNORAS akcijų per paskutinę jų platinimo emisiją. Prašoma išreikalauti ir priteisti pinigus už įsigytas, bet neįregistruotas akcijas. Tokius ieškinius teismas priėmė.

2012-03-22 nutartimi patvirtinta bankrutuojančio AB banko SNORAS administravimo sąmata. Administratoriaus prašymą patenkinus iš dalies, suteikta teisė išleisti 6,771 mln. litų administravimo išlaidoms apmokėti nuo 2012-03-08 iki 2012-04-30, išskyrus 3,825 mln. litų personalo sąnaudoms, – ši suma skirta iki 2012-03-31. Kita 2012-03-22 nutartimi teismas patvirtino banko kreditorių sąrašą ir neginčijamą jų finansinių reikalavimų sumą – 6,523 mlrd. litų.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.