Žemdirbių savivalda: nors nedideliu žingsneliu, bet - į priekį

2012-02-23


Siekdamos atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į Lenkijoje vykstančią Baltijos šalių ministrų konferenciją apie Bendrąją žemės ūkio politiką 2014-2020 m. (BŽŪP), Copa-Cogeca veikloje aktyviai dalyvaujančios žemdirbių nevyriausybinės organizacijos šiandien Kaune žiniasklaidos atstovus sukvietė į spaudos konferenciją. Joje Lietuvos ūkininkų sąjunga, Žemės ūkio rūmai ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija plačiau pristatė Copa-Cogeca prezidiumo oficialų dokumentą Europos Komisijai (EK), kurio nuostatoje dėl numatomų tiesioginių išmokų minima išskirtinė Baltijos šalių padėtis.

„Lietuvos žemdirbių nevyriausybinėms organizacijoms vasario viduryje Copa-Cogeca prezidiumo oficialiai suformuluota nuomonė EK yra istoriškai svarbus dokumentas. Jame pirmą kartą per visą Lietuvos narystės minėtoje tarptautinėje lobistinėje organizacijoje istoriją pavyko išskirti Baltijos šalių žemdirbiams rūpimus klausimus. Ir tai pasiekta būtent Lietuvos atstovų dėka, - spaudos konferencijoje sakė Lietuvos ūkininkų sąjungos tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė. - Pasipriešinimo iš kitų šalių narių, formuojant minėtos organizacijos nuomonę dėl tiesioginių išmokų, būta didelio: vieni nenorėjo nieko keisti dėl to, kad per kitas paramos kryptis gautų daugiau, kiti gi - nesiruošė atsisakyti sau palankių sąlygų, nors skirtumai tiesioginių išmokų eilutėje siekė ne keliasdešimt procentų, bet kelis kartus. Tik pateikus labai rimtus ekonominiais argumentais grįstus skaičiavimus buvo galima tikėtis, kad į Baltijos šalių poreikius bus atsižvelgta“.

„Mūsų įsitikinimu,  praėjusių metų spalio 12 d. paskelbtą EK siūlymą dėl BŽŪP po 2013 m.  reikia keisti. Pataisas iš esmės  diktuoja pagrindinis ES teisinis dokumentas - Lisabonos sutartis. Joje įvardytos vertybės, užtikrinančios visų piliečių lygybę, skatinančios ekonominę, socialinę ir teritorinę sanglaudą bei valstybių narių solidarumą. EK suformuluotuose teisiniuose siūlymuose dėl BŽŪP po 2013 m. nuo jų, deja,  nutolstama, - teigė Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos direktoriaus pavaduotojas Eimantas Pranauskas. – Be to, EK pateiktoje analizėje mūsų šalies žemės ūkio vystymosi prognozės iki 2020 m. gali būti laikomos per daug optimistinėmis, kai siūlyme numatyta skirti ne tik vienas mažiausių ES tiesiogines išmokas, bet ir nedidinama kaimo plėtrai skiriama parama“.

„Copos- Cogecos prezidiumo oficialiai EK pateiktoje nuomonėje dėl BŽŪP minima Baltijos šalių išskirtinė padėtis dėl tiesioginių išmokų yra geras politinis fonas mūsų politikams ir LR Seime, ir Europarlamente palaikyti šalies žemdirbius. Nors tai labai nedidelis žingsnelis, siekiant atkreipti ES institucijų dėmesį į mūsų problemas, visgi – tai postūmis aktyviau siekti didesnių tiesioginių išmokų. Žinoma, mes žemdirbiai norime, kad kiekvienas mūsų šalies gyventojas suprastų, jog tiesioginė parama yra skirta tam, kad mažintų žemės ūkio produkcijos kainą. Atsisakius arba gerokai apkarpius išmokas žemės ūkiui, maisto produktai gerokai pabrangtų“, - konstatavo Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas.

Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8 614) 24828

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.