Lietuvos banko valdybos 2012 m. vasario 23 d. posėdžio darbotvarkėje

2012-02-22

1. Dėl leidimo iki 100 procentų pensijų fondo „MP Stabilo II" grynųjų aktyvų vertės investuoti į Lietuvos Respublikos Vyriausybės išleistus vertybinius popierius.

2. Dėl „Swedbank investicijų valdymas", UAB valdomų valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų „Pensija 1", „Pensija 2", „Pensija 3", „Pensija 4" ir „Pensija 5" taisyklių pakeitimų patvirtinimo.

3. Dėl Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos 2008 m. spalio 2 d. sprendimo Nr. 2K-471 „Dėl pritarimo UAB „Sindicatum Capital International" sudaromo uždaro tipo privataus kapitalo Sindicatum Private Equity Fund taisyklėms, visam prospektui ir leidimo sudaryti depozitoriumo paslaugų sutartį" pripažinimo netekusiu galios.

4. Dėl draudimo brokerių kvalifikacinio egzamino rengimo.

5. Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų mokėjimo įstaigoms" pakeitimo.

6. Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 245 „Dėl Teisės teikti mokėjimo paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklių" pakeitimo.

7. Dėl Užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, licencijavimo taisyklių.

8. Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 246 „Dėl Viešojo mokėjimo įstaigų sąrašo tvarkymo taisyklių" pakeitimo.

9. Dėl Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų mokėjimo įstaigoms" pakeitimo.

10. Dėl elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų finansinių ataskaitų.

11. Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl Teisės teikti finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo.

12. Dėl leidimo EA fjarfestingarfelag hf. filialui nutraukti veiklą.

13. Dėl Lietuvos ekonomikos apžvalgos ir vidutinio laikotarpio makroekonominių prognozių patvirtinimo.

Ryšių su visuomene skyrius

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.