Oficialus Lietuvos žaliųjų sąjūdžio pareiškimas užsienio šalių ambasadoms dėl Visagino AE projekto

2012-02-11

Vasario 10 dieną, penktadienį Lietuvos žaliųjų sąjūdis užsienio šalių ambasadoms bei Hitachi korporacijai išplatino oficialų pareiškimą dėl Visagino AE projekto. Šio pareiškimo tikslas - atkreipti dėmesį į nerimą keliančius Visagino AE projekto saugumo ir ekonominius aspektus. Teigiama, kad politiškai Visagino AE statybos yra niekuo nepateisinamas žingsnis, prieštaraujantis ES ir NATO energetinio saugumo tikslams. Akcentuojama referendumo būtinybė. Žaliųjų sąjūdžio teigimu, tokios svarbos klausimų galutinį sprendimą turi priimti patys Lietuvos žmonės, o ne grupelė valdančiųjų, kuriems iki kadencijos pabaigos liko keli mėnesiai.

Pranešimas išplatintas Latvijos, Estijos, Vokietijos, Austrijos, Rusijos, JAV, Baltarusijos, Japonijos, Švedijos, Suomijos ir Norvegijos ambasadoms bei Hitachi korporacijai.

Originalus pareiškimo tekstas:

Atominė elektrinė - Lietuvos problema, ne sprendimas!

Kiekviena valstybė turi teisę apsispręsti, kaip plėtos savo energetiką ir garantuos jos patikimumą.

Europos ir Lietuvos žalieji, susirinkę į konferenciją Vilniuje, pareiškia, jog valstybės, savo svarbiausiu elektros energijos šaltiniu pasirinkusios branduolines jėgaines, prisiima niekuo nepateisinamą riziką.

Pasaulį sukrėtusios branduolinės katastrofos Černobylyje bei Fukušimoje, taip pat daugelis kitų, plačiai nepaskelbtų , tačiau pavojingų radiacinių incidentų, įrodė, kad joks, net pats moderniausias šių laikų reaktorius negali būti saugus.

Planuojamos branduolinės jėgainės tiek Baltarusijoje, tiek Rusijoje, Kaliningrado srityje, taip pat Lietuvoje, Visagine, yra pavojingos ne tik minėtų šalių žmonėms, bet kelia grėsmę aplinkinių valstybių bei viso Baltijos jūros regiono saugumui.

Lietuvos ir užsienio ekspertai konstatuoja, kad tikrą Lietuvos energetinę nepriklausomybę gali garantuoti tik plataus masto atsinaujinančių energetikos išteklių (AEI) plėtra šalyje bei gamtinių dujų tiekimo alternatyva pagal tas apimtis, kiek gamtinių dujų naudojimas bus neišvengiamas.

Jau šiuo metu Lietuvos atsinaujinančių energetikos išteklių – biokuro, saulės, vėjo ir vandens – generacinis potencialas ne tik visiškai patenkintų šalies elektros bei šilumos energijos poreikius, bet ir atvertų galimybę energiją eksportuoti.

Žaliosios energetikos plėtra įgalintų sukurti šalyje iki dešimties tūkstančių naujų , ilgalaikių darbo vietų. Sparčiai tobulėjančios atsinaujinančios energetikos technologijos jau artimiausiais metais pagal efektyvumą pasivys ir pralenks iškastinio kuro technologijas, o gamybos kaštai taps pigesni. AEI plėtra atveria unikalias galimybes Lietuvai tapti inovacinių aukštųjų technologijų šalimi.

Lietuvos ir Europos žalieji įsitikinę, jog naujoji atominė elektrinė Lietuvoje dėl milžiniškų statybos ir vėlesnių uždarymo bei branduolinių atliekų tvarkymo kaštų bus nekonkurencinga tarptautinėje ir vidaus elektros rinkoje, taip pat pabrangins Lietuvos žmonėms elektros energijos kainą. Ekonomiškai Visagino AE projektas yra neefektyvus ir neprasmingas. Lietuva, skirtingai nuo kitų šalių, neturi pakankamai savų pinigų elektrinės statyboms finansuoti, todėl bus priversta dar labiau grimzti į skolas.

Paleidus naują atominę elektrinę, pagrindinis šalies elektros energijos generavimo pajėgumas būtų sukoncentruotas viename taške, o tai keltų rimtą grėsmę šalies nacionaliniam saugumui. Naujos atominės elektrinės paleidimas ilgiems dešimtmečiams pratęstų Lietuvos priklausomybę nuo Rusijos, nes tik šios šalies kontroliuojama integruota energetikos sistema gali garantuoti momentinį Visagino AE galios rezervą, būtiną šios elektrinės darbui užtikrinti.

Politiškai, atominės elektrinės statyba yra niekuo nepateisinamas žingsnis, prieštaraujantis ES ir NATO energetinio saugumo tikslams.

Pasaulyje jau dabar atominėse elektrinėse pagaminama mažiau elektros energijos, nei gaunama iš atsinaujinančių šaltinių. Lietuvos sąlygomis, pastačius naują atominę elektrinę, strategiškai svarbi atsinaujinančių energetikos šaltinių plėtra taptų apsunkinta, arba būtų visai sužlugdyta.

Dabartinės Lietuvos vyriausybės vienapusiški veiksmai , bandant kuo skubiau įteisinti branduolinės jėgainės statybas Lietuvoje verčia visuomenę abejoti tokių sprendimų kompetencija.

Lietuvos žmonės turi neginčijamą teisę tarti savo žodį ir pareikšti nuomonę apie tai, kas svarbu ištisoms ateinančioms kartoms. Šalies piliečių pasitikėjimą praradę valdančiosios daugumos politikai , likus keliems mėnesiams iki jų kadencijų pabaigos, neturi moralinės teisės priimti galutinio sprendimo dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje.

Europos ir Lietuvos žaliųjų politinės ir nevyriausybinės organizacijos, atstovaujamos šioje konferencijoje, ragina užsienio branduolinės energetikos investuotojus susilaikyti nuo bet kokių skubotų veiksmų, siekiant savo komercinių tikslų Lietuvoje bei gerbti demokratinę Lietuvos žmonių teisę patiems nuspręsti, kas jiems svarbu.

Kreipiamės į dabartinės kadencijos Seimo narius – parodykite pilietinę ir politinę drąsą ! Pasinaudokite Jums įstatymo suteikta teise patiems paskelbti referendumą jau artėjančioje pavasario sesijoje!

Kviečiame visus Lietuvos žmones, bendruomenes ir piliečių organizacijas aktyviai palaikyti referendumo dėl naujos atominės elektrinės reikalavimą.

Svarbiausius Tautai klausimus turi spręsti visi šalies piliečiai, ne tik valdžia!

Gintaras Saldžiūnas
Lietuvos žaliųjų sąjūdis
Tel.: +37065505872
media@lzsp.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.