Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Įsteigta Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Kazachstano Respublika verslo taryba

2011-08-30

Š.m. rugpjūčio mėn. 30 d. Lietuvos pramonininkų konfederacijoje įvyko steigiamasis Lietuvos ekonominio ir prekybinio bendradarbiavimo su Kazachstano Respublika verslo tarybos posėdis. Naujai įkurtos verslo tarybos tikslas – skatinti bei plėtoti abipusiai naudingus ekonominius santykius tarp Lietuvos ir Kazachstano.
 
Steigiamajame susirinkime dalyvavo virš 27 Lietuvos įmonių dirbančių chemijos, logistikos, turizmo, finansų, maisto pramonės srityse. Susirinkimo metu Kazachstano ambasados Lietuvoje pirmasis sekretorius p. Amir Zhexekov pristatė Kazachstano ekonomines aktualijas bei pakvietė Lietuvos verslininkus aktyviau išnaudoti verslo galimybes atsiveriančias šioje šalyje. Jis taip pat pažymėjo, kad prie Kazachstano nacionalinių ekonomikos rūmų „Sojuz Atamekent“ yra kuriama analogiška verslo taryba bendradarbiavimui su Lietuva.
 
Šiuo metu Kazachstane aktyviai dirba virš 15 Lietuvos įmonių. Susitikimo metu, šioje šalyje dirbantys verslininkai pasidalijo savo darbo šioje rinkoje patirtimi. Raimondas Martinavičius Lietuvos ekonominio be prekybinio bendradarbiavimo su Rusijos Federacija verslo tarybos vykdantysis direktorius pristatė verslo tarybos modelį, kurio pagrindinis akcentas bei vienas iš tikslų – tapti verslo klubu kuris vienytų jau dirbančius bei norinčius dirbti šioje rinkoje verslininkus. Verslo taryba numato organizuoti apvalaus stalo diskusijas su Lietuvos ir Kazachstano aukštais valdžios pareigūnais bei verslo atstovais, atstovauti verslo tarybos narių interesus tarpvyriausybinėse komisijose, ginti narių verslo interesus, nuolatos ieškoti palankių nišų, verslo galimybių bei kitaip prisidėti prie dvišalių ekonominių santykių vystymo.
 
Susirinkime dalyvavusių verslo atstovų sprendimu Lietuvos ekonominio bei prekybinio bendradarbiavimo verslo tarybos Prezidentu buvo išrinktas Lietuvos pramonininkų konfederacijos Prezidentas dr. Bronislovas Lubys, vice prezidentu išrinktas ambasadorius Romualdas Kozyrovičius.

Lietuvos pramonininkų konfederacija

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.