Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

LPK tikisi, kad Švietimo ir mokslo ministerija rems mokslo ir verslo bendradarbiavimą

2015-05-28

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) tikisi, kad naujai paskirta Švietimo ir mokslo ministrė kartu su savo komanda tęs jau pradėtas ir planuotas permainas švietimo srityje. Tikimės, kad bus išsaugotas supratimas, kad švietimas ir švietimo sistemos modernizavimas yra Lietuvos ateities pagrindas, kuris yra grindžiamas konkurencinga ir inovatyvia ekonomika. Lietuvos konkurencingumo ir mūsų darbo jėgos  kvalifikacijos klausimai yra tiesiogiai susiję su švietimo sistema.

Tikimės, kad Švietimo ir mokslo ministerija palaikys glaudų dialogą su verslo atstovais, kurie yra suinteresuoti permainomis aukštojo ir vidurinio ugdymo srityje, siekiant kad švietimo sistema labiau atlieptų verslo poreikius, kad bus tęsiamas dialogas dėl profesinio  mokymo sistemos tobulinimo ir  sparčiau bus rengiamasi pameistrystės įgyvendinimui Lietuvoje.

Tik dirbdami kartu sumažinsime atskirtį  tarp mokslo ir verslo, išliksime konkurencingi globalėjančioje rinkoje, išlaikysime būtiną modernizacijos tempą, sumažinsime jaunų žmonių emigraciją, turėsime specialistus, pasirengusius įveikti 21 amžiaus keliamus technologinius ir inovacinius iššūkius globalioje rinkoje.

LPK  yra pasirengusi dar aktyviau bendradarbiauti, siekdama  kuo produktyvesnio ir spartesnio švietimo sistemos tobulinimo paremto partnerystės principais.

Daiva Rimašauskaitė
LPK  Komunikacijos departamento direktorė  
Tel. 8 680 44245, El. paštas daiva@lpk.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.