Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Darbą pradeda Viešojo valdymo tobulinimo komisija

2013-03-20

Šiandien posėdyje ministrų kabinetas patvirtino Viešojo valdymo tobulinimo komisiją. Ši komisija, remdamasi Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus vadovaujamos Vyriausybės programa, pratęs anksčiau veikusių Saulėlydžio komisijų darbą.

Pasak Komisijos pirmininku paskirto Ministro Pirmininko kanclerio pirmojo pavaduotojo Remigijaus Motuzo, bus siekiama efektyvaus ir skaidraus viešojo valdymo, orientuoto į visuomenės poreikių tenkinimą ir socialinį teisingumą.

„Orientuosimės į Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programos efektyvų įgyvendinimą, nagrinėsime sistemines valdymo problemas, priimdami sprendimus sieksime politikų ir visuomenės palaikymo“, – sako R. Motuzas.

Ministrų kabinetas posėdyje Komisijai pavedė teikti pasiūlymus Vyriausybei, o prireikus ir Vyriausybes strateginiam komitetui, dėl strateginio valdymo ir viešųjų finansų valdymo tobulinimo, viešojo valdymo efektyvumo, veiksmingumo ir skaidrumo, viešųjų paslaugų teikimo ir administravimo tobulinimo, efektyvesnio valstybės turto valdymo.

Viešojo valdymo tobulinimo komisijoje darbą tęs asociacijos „Žinių ekonomikos forumas" tarybos pirmininkas Haroldas Brožaitis, viešosios įstaigos „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai" valdybos pirmininkas Klaudijus Maniokas, Viešosios politikos ir vadybos instituto programų vadovas Vitalis Nakrošis, Prezidentės vyriausiasis patarėjas Nerijus Udrėnas, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto direktorius Ramūnas Vilpišauskas ir finansų viceministras Edmundas Žilevičius.

Komisijoje taip pat dirbs Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto patarėjas Algirdas Astrauskas, Ministro Pirmininko tarnybos Strateginio valdymo departamento Viešojo valdymo skyriaus vedėjas Aloyzas Duksa, Vidaus reikalų ministerijos kancleris Evaldas Gustas, Ūkio ministerijos kancleris Gediminas Miškinis, Sveikatos apsaugos viceministras Erikas Mačiūnas, Lietuvos pramonininkų konfederacijos generalinis direktorius Gediminas Rainys, Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus, premjero visuomeninis konsultantas teisės klausimais Kęstutis Virbickas ir Lietuvos savivaldybių asociacijos direktorė Roma Žakaitienė.

Komisijos nariams už darbą komisijoje nemokama.

Ministro Pirmininko tarnybos Spaudos tarnyba
8 706 63746
spauda@lrv.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.