Ein Teil der Meldungen ist nur in der litauischen Sprache verfügbar

Banko SNORAS obligacijas ir indėlių sertifikatus įsigijusių 283 asmenų grupės ieškinys valstybės įmonei

2012-04-26

"Indėlių ir investicijų draudimas", BAB bankui SNORAS ir Lietuvos Respublikos valstybei - jau teisme

Balandžio 23 d. 283 asmenų, investavusių į banko SNORAS obligacijas ir indėlių sertifikatus, grupės interesais ir vardu buvo pareikštas ieškinys VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas", BAB bankui SNORAS ir Lietuvos Respublikos valstybei. Ieškinio suma yra beveik 22 mln. litų. Jį parengė ir ieškovų interesus teisme atstovauja advokatų kontora "Raidla Lejins & Norcous". Ieškinys įteiktas Vilniaus apygardos teismui.

Absoliučią daugumą ieškovų sudaro smulkieji kreditoriai, t. y. žmonės, kurie AB bankui SNORAS patikėjo sumas nuo kelių tūkstančių litų, neviršijančias maksimalios draudimo išmokos sumos, kokią banko bankroto atveju numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir ES direktyvos - 100 000 eurų. Būtent draudimo išmokų iki 100 000 eurų išmokėjimas arba atitinkamos sumos žalos atlyginimas dėl Lietuvos valdžios institucijų vykdytos netinkamos BAB banko SNORAS kontrolės, klaidinant šio banko obligacijas ir indėlių sertifikatus įsigyjančius asmenis, taip pat netinkamo ES direktyvų interpretavimo ir įgyvendinimo yra pagrindiniai ieškinio reikalavimai.

Minėtiems reikalavimams pagrįsti ieškinyje dėstomi išsamūs ir kompleksiniai teisiniai argumentai, pateikiami įrodymai.

"Manome, kad atsisakymas mūsų klientams mokėti draudimo išmokas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Nesutikus mokėti draudimo išmokas geranoriškai, jie buvo priversti kreiptis į teismą. Ieškinyje įrodinėjama, kad visų pirma, netinkamai, piešingai ES direktyvoms, bandoma aiškinti ir taikyti indėlių ir investicijų draudimą reglamentuojančius nacionalinius teisės aktus. Antra, neprofesionalūs AB banko SNORAS klientai, patikėdami AB bankui SNORAS savo santaupas įsigydami obligacijas ir indėlių sertifikatus, remdamiesi jiems pateikinėjama informacija, buvo įsitikinę, kad šie produktai yra lygiaverčiai kitiems "indėliams", kad visi jie yra drausti ir kad AB bankas SNORAS yra stabiliai ir patikimai veikiantis bankas, už tai net pelnantis tarptautinius apdovanojimus kaip vienas geriausių bankų Lietuvoje. Tai buvo banko neprofesionaliems klientams išaiškinama žodžiu ir raštu bei patvirtinama dalijant VĮ "Indėlių ir investicijų draudimas" bukletus ir kitą medžiagą. Toks masinis klientų klaidinimas turi nulemti ieškovų sudarytų sandorių pripažinimą negaliojančiais ir restitucijos taikymą. Galiausiai, valstybės institucijos turi būti pripažįstamos atsakingomis dėl netinkamos AB banko SNORAS kontrolės, sudarymo sąlygų ir prisidėjimo prie masinio AB banko SNORAS klientų klaidinimo, o jeigu nacionaliniai teisės aktai būtų aiškinami kaip nenumatantys pareigos mokėti ieškovams draudimo išmokas iki 100 000 eurų, Lietuvos Respublika turi būti pripažįstama pažeidusia ES direktyvas, nustatančias indėlininkų ir investuotojų draudiminę apsaugą. Tai, manome, turi sąlygoti valstybės pareigą kompensuoti žalą ieškovams iki 100 000 eurų" - glaustai ieškinio esmę ir pagrindinius argumentus apibūdina ieškovams atstovaujantis advokatas, advokatų kontoros "Raidla Lejins & Norcous" partneris dr. Rimantas Simaitis.
 
"Esame visiškai įsitikinę savo reikalavimų teisingumu ir teisėtumu, kaip ir tuo, kad kitos, "antros tiesos" šioje situacijoje būti negali. Norime atgauti tai, kas yra mūsų nuosavybė, prarasta ne dėl mūsų kaltės, o paneigdamos mūsų teisę į nuosavybę ir draudimo išmokas, išvadinant mus stambiaisiais banko klientais, vengdamos prisiimti atsakomybę, valstybės institucijos ir jų vadovai elgiasi neatsakingai ir nesąžiningai. Mūsų kaltė nebent ta, kad gimėme ir likome gyventi Lietuvoje, kad pasitikėjome jos institucijų darbu ir įstatymais. Valstybė, prisiėmusi atsakomybę už savo piliečių nuosavybę, privalėdama užtikrinti banko neprofesionaliųjų klientų apsaugą bent jau draudimo iki 100 000 eurų apimtyje, užuot laikiusis principinės nuostatos padėti jiems šią nuosavybę atgauti, ėmėsi visais įmanomais būdais kliudyti tai daryti. Taip pažeidžiami pamatiniai dokumentai - Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir ES direktyvos dėl indėlininkų ir investuotojų apsaugos. Apmaudu, kad šalyje, kuri save deklaruoja kaip teisinę ir demokratinę, tokius dalykus apskritai tenka įrodinėti teismuose. Tikime, kad pavyks pasiekti teisingumą Lietuvoje. Bet jeigu nacionaliniai teismai mus nuviltų, esame pasiryžę dėl teisingumo kovoti iki galo Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Europos Sąjungos Teisingumo Teisme" - teigė daliai ieškovų atstovaujančios grupės nariai Andrius Liubinas ir Dalia Matelienė.


Banko kreditoriai - bankrutuojančio banko SNORAS obligacijas ir indėlių sertifikatus įsigijusių asmenų grupė, jau vienijanti apie 800 narių. Grupė susibūrė 2011 m. lapkričio 20 d. ir siekia atgauti savo lėšas, kurios dėl jiems nesuprantamų priežasčių iki šiol nėra grąžintos. Banko kreditoriai, siekdami savo tikslo, yra pasirengę geranoriškai bendradarbiauti su visomis atsakingomis institucijomis ir ginti savo interesus visomis prieinamomis teisinėmis priemonėmis.

Banko kreditorių iniciatyvinė grupė
info@bankokreditoriai.lt
www.bankokreditoriai.lt
Facebook'o profilis: Snoro Kreditoriai

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.