Vyriausybė nutarė banko Snoras akcijas paimti visuomenės poreikiams

2011-11-16

Vadovaudamasi Finansinio tvarumo įstatymo nuostatomis, įpareigojančiomis laiku imtis priemonių užtikrinti šalies finansų stabilumą ir siekdama apsaugoti indėlininkų lėšas, atsižvelgdama į Lietuvos Banko išvadas ir siūlymą bei visuomenės interesus, Vyriausybė nutarė paimti visuomenės poreikiams banko Snoras akcijas. Banko akcininkams už jų akcijas bus atlyginama įstatymų nustatyta tvarka, įvertinus banko turtą.

Sprendimas priimtas įvertinus banko Snoras finansinę būklę ir remiantis Lietuvos banko išvada, kurioje konstatuota iškilusi grėsmė, kad banko Snoras turtas gali būti mažesnis nei jo įsipareigojimai.

Įvertinus pateiktą Lietuvos Banko informaciją ir įsitikinus, kad kitos įstatymuose numatytos priemonės yra nepakankamos banko Snoras finansų būklei stabilizuoti, nutarta, jog banko AB Snoras 100 proc. akcijų paėmimas visuomenės poreikiams yra vienintelis veiksmingas būdas apginti indėlininkų turtinius interesus ir sumažinti galimas valstybės išlaidas. Priimant sprendimą įvertinti ir Lietuvos banko pateikti duomenys apie reikšmingų sumų judėjimą iš banko sąskaitų.

Vyriausybė numato probleminį banką pertvarkyti, visus draustus indėlius kartu su geriausios kokybės turtu perkeldama į valstybės įsteigtą banką, taip užtikrinant saugų banko veiklos tęstinumą.

Norime priminti, kad visi indėliai iki 100,000 eurų yra drausti, kaip tai numato Europos Sąjungoje galiojanti tvarka

Ministro Pirmininko tarnybos Spaudos tarnyba
Tel.: 2663746
kasp@lrv.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.