Alytuje prasigręžta po Nemunu

2011-10-21

Renovuojant ir plečiant Alytaus vandentiekį bei nuotekų tinklus atlikta sudėtinga inžinerinė operacija - prasigręžta po Nemunu ir įtrauktas diukerio vamzdis. Jo ilgis siekia 0,2 km ir driekiasi į pirmąją nuotekų siurblinę Upelio gatvėje.

Iš viso įgyvendinant Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo remiamą projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste" atlikta daugiau nei 60 proc. darbų. Sutarties "Centrinės miesto dalies nuotekų tinklų bei siurblinių renovacija" Nr. PIRK-181-10 vertė - beveik 19,2 mln. litų.

Jau baigiami vamzdyno bei šulinių renovavimo darbai pagrindinio privedamojo kolektoriaus dalyje nuo "Snaigės" gamyklos iki Alytaus buitinių nuotekų valyklos ir išleidėjo į Nemuną (2,5 km). Išvalyti 1,2 m diametro gelžbetoniniai vamzdžiai, į jų vidų įtraukti nauji metro diametro stikloplasčio vamzdžiai, o tarpas tarp jų užpildytas specialiu skiediniu, taip pat sumontuoti nauji modernūs stikloplasčio šuliniai. Vyksta vamzdyno bei kamerų modernizavimo darbai ir nuotekų valyklos apvedimo linijoje, baigiama keisti įranga pirmojoje ir antrojoje miesto buitinių nuotekų siurblinėje.

Alytaus nuotekų tinklų ir siurblinių renovacija, kurią vykdo UAB "Dzūkijos vandenys", pradėta praėjusių metų lapkritį ir turėtų būti užbaigta 2011 metų lapkritį.

Konkrečius statybos ir montavimo darbus pagal rangos sutartį "Vandentiekio ir nuotakyno plėtra Alytuje. 7 dalis – centrinės miesto dalies nuotekų tinklų ir siurblinių renovacija" vykdo Danijos bendrovės "Per Aarsleff A/S" filialas ir subrangovai UAB "Inžineriniai tinklai" bei UAB "Elmonta".

Abi minėtos miesto nuotekų siurblinės pasikeis neatpažįstamai. Jose bus pakeisti ne tik vamzdynai, armatūra, siurbliai, bet renovuoti ir pastatai, inžineriniai tinklai, sutvarkyta teritorija bei visiškai automatizuotas siurblinių valdymas.

"Siurblinių modernizavimas vyksta pagal grafiką. Antroji, esanti Vilties gatvėje, jau iš esmės atnaujinta ir ruošiama pateikti priėmimo naudoti komisijai, o pirmosios teritorijoje tęsiami įvairūs statybos, lauko tinklų tiesimo bei kiti darbai",- sakė "Dzūkijos vandenų" eksploatacijos direktorius Leonas Mackevičius. Baigta ir spaudiminės linijos iš antrosios siurblinės iki spaudiminės linijos Kauno gatvėje renovacija. Čia irgi įtraukti nauji vamzdžiai, pakeista uždaromoji armatūra, renovuoti šuliniai ir kameros. Lapkritį planuojama liniją priduoti komisijai ir paleisti.

Pasak L. Mackevičiaus, miesto nuotekų sistemos ir siurblinių rekonstrukcija - gyvybiškai svarbus projektas. Centralizuotais nuotekų tinklais naudojasi apie 82 proc. Alytaus gyventojų. Viso nuotakyno ilgis siekia apie 121 km, tačiau tik nedidelė jo dalis rekonstruota ar nauja. Be to, dauguma tinklų ir siurblinės statytos apie 1980 metus ir yra morališkai pasenę bei neatitinka gamtosaugos reikalavimų.

Europinis Alytaus vandentvarkos projektas, apimantis ne tik miesto centrą, bet ir kitus rajonus, finansuojamas pagal projektą "Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Alytaus mieste" (Nr. VP3-3.1-AM-01-005). Visų jo darbų vertė – 48,2 mln. litų, iš jų ES Sanglaudos fondo parama siekia 39,01 mln. litų. Lietuvos biudžetas tam skyrė beveik 4,6 mln. litų, "Dzūkijos vandenys" - 4,17 mln. litų, Alytaus rajono savivaldybė - beveik 453 tūkst. litų.

"Dzūkijos vandenys" yra didžiausia vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja pietinėje Lietuvos dalyje.

Leonas Mackevičius, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktoriaus
pavaduotojas eksploatacijai, tel. 8315 77527

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.