Lietuvos ir Rusijos TVK posėdyje pasirašyta sutartis dėl tilto per Nemuną, aptarti aktualiausi santykių darbotvarkės klausimai

2011-10-04

Klaipėdoje spalio 3-4 dienomis įvyko aštuntasis Tarpvyriausybinės Lietuvos ir Rusijos prekybinio ir ekonominio, mokslinio ir techninio, humanitarinio ir kultūrinio bendradarbiavimo komisijos (TVK) posėdis. Plenariniam posėdžiui pirmininkavo Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis ir Rusijos transporto ministras Igoris Levitinas.

"Nepaisant mūsų darbotvarkėje išliekančių bendro istorijos suvokimo klausimų, kuriems išspręsti reikės dar daug laiko, šiandien, švęsdami diplomatinių santykių atkūrimo dvidešimtmetį, galime konstatuoti, kad mūsų santykiai yra dinamiški ir pragmatiški. Gausi TVK posėdžių darbotvarkė yra tiesioginis to įrodymas”, - po susitikimo teigė Lietuvos užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis.

Posėdžio metu pasirašytas susitarimas dėl naujo tilto per Nemuną tiesimo tarp Panemunės ir Sovetsko. Numatoma, kad šis tiltas pagerins susisiekimą tarp Lietuvos ir Kaliningrado srities, sudarys sąlygas aktyvesniems prekybiniams mainams. Ne mažiau svarbu tai, kad sumažės eilės pasienyje, pagerės Panemunės gyventojų gerovė, nes eismas iš miesto centro bus perkeltas į užmiestį.

Lietuva džiaugiasi prekybos augimu su Rusija ir norėtų kuo greičiau matyti Rusiją Pasaulio prekybos organizacijos nare bei pasirašiusią naująjį Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimą su ES.

Susitikime Rusijos atstovams išsakytas susirūpinimas dėl kliūčių lietuvių kalbos mokytojams dirbti Kaliningrado srities mokyklose, paraginta rasti ilgalaikį sprendimą dėl vizų išdavimo, kuris leistų mokytojams nekliudomai dirbti.

"Žvelgdami į rusų kalbos mokymo statistiką Lietuvoje, turime visą teisę tikėtis, kad lietuvių kalbos dėstymui Kaliningrade ir kitur nebus sudaromos dirbtinės kliūtys. Taip pat paraginome Rusiją apsvarstyti galimybę įtraukti lietuvių kalbą į pasirenkamų dalykų sąrašą”, - sakė Lietuvos užsienio reikalų ministras.

Pakartotinai pabrėžta, kad Lietuva vis dar nėra išgirdusi visų atsakymų į rūpimus ir teisėtai keliamus klausimus dėl atominės elektrinės statybų Kaliningrado srityje. A.Ažubalis Rusijos delegaciją patikino, kad Lietuvos pasiryžimas demonopolizuoti energetikos sektorių yra tvirtas ir nekintantis.

Ministras taip pat paragino Rusiją pradėti dialogą sunkiais klausimais. „Pakviečiau pradėti kalbėtis dėl bendro praeities įvertinimo, teisingumo atstatymo, okupacijos žalos atlyginimo, dėl padarytų nusikaltimų (tokių kaip Sausio 13-osios byla) atskleidimo ir aukų įamžinimo”, - sakė A.Ažubalis.


URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamentas
Spaudos ir viešųjų ryšių skyrius, tel. 236 2445

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.