Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms - Šveicarijos finansinė parama

2011-10-04

Finansų ministerija ir Centrinė projektų valdymo agentūra informuoja, jog Lietuvos nevyriausybinėms organizacijoms atsiveria Šveicarijos paramos galimybės. Iki 2012 m. jų veiklai finansuoti bus skirta daugiau nei 15 mln. litų (5,88 mln. Šveicarijos frankų).

Panaudojant Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos nevyriausybinių organizacijų (NVO) fondo lėšas mūsų šalyje bus siekiama skatinti pilietinės visuomenės bei NVO sektoriaus vystymąsi – stiprinti jo institucinius gebėjimus ir bendradarbiavimą su vietos savivaldos institucijomis. Fondas finansuos priemones, skirtas kurti nevyriausybinėms organizacijoms palankią aplinką, didinti jų finansinį savarankiškumą, plėtoti žmogiškuosius išteklius bei skatinti dalyvavimą priimant savivaldos institucijų sprendimus.

Nevyriausybinių organizacijų atstovai kviečiami rengti paraiškas NVO fondo paramai gauti. Centrinė projektų valdymo agentūra jas priims nuo šių metų gruodžio antros dienos. Iki tol bus vykdomos konsultacijos dėl dokumentų rengimo.

"Esame pasiruošę bendradarbiauti su visų organizacijų atstovais, suteikti jiems žinias, būtinas rengiant paraiškas bei įgyvendinant jų idėjas", – sako už NVO fondo administravimą atsakingo Centrinės projektų valdymo agentūros skyriaus viršininkas Artūras Žarnovskis. – "Tikimės, kad mūsų patirtis, įgyta administruojant kitų tarptautinių programų remiamus projektus, bus naudinga ir šio fondo veikloje."

Agentūra įvairiuose Lietuvos miestuose organizuos seminarus, kurių metu pateiks pareiškėjams aktualią informaciją: š. m. spalio 10 dieną toks seminaras vyks Marijampolėje, spalio 11 dieną – Alytuje, spalio 12 dieną – Utenoje, spalio 13 dieną – Šiauliuose, spalio 14 dieną – Klaipėdoje, spalio 17 dieną – Vilniuje, spalio 18 dieną – Panevėžyje, spalio 19 dieną – Kaune, spalio 26 dieną – Telšiuose ir spalio 28 dieną – Tauragėje.

Lietuva ir Šveicarija jau yra pasirašiusios paramos sutartis dėl finansinės paramos lėšų skyrimo bendriems Lietuvos ir Šveicarijos mokslininkų vykdomiems moksliniams tyrimams (apie 23,5 mln. litų (9,052 mln. Šveicarijos frankų)) bei teismų sistemai tobulinti (apie 4,5 mln. litų (1,72 mln. Šveicarijos frankų)). Iki 2011 m. pabaigos taip pat numatoma pasirašyti paramos sutartis, pagal kurias Šveicarija skirs apie 118,5 mln. litų (45,6 mln. Šveicarijos frankų) nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros paslaugų gerinimui. Bendras Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programos biudžetas sudaro apie 184 mln. litų (70,8 mln. Šveicarijos frankų). Įgyvendinant pagal šią programą finansuojamus projektus prisideda ir Lietuva papildomai skirdama 15 proc. bendrojo finansavimo.

Daugiau informacijos:

Dokumentai, susiję su NVO fondo parama - http://www.cpva.lt/nvo-fondas/

Eglė Kučinskaitė
Komunikacijos skyriaus viršininkė
VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra
Tel.: (8-5) 219 15 77
Mob.: 8 652 80 754
e.kucinskaite@cpva.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.