Įstatymu apibrėžti terminai per kuriuos bankai nemokamai privalės pateikti klientams atsakymus dėl sutarčių

2011-09-22

(iš plenarinio posėdžio)

Seimas priėmė Bankų įstatymo 56 straipsnio pataisų projektą Nr. XIP-2749(2). Šiuo teisės aktu kredito įstaigos įpareigojamos raštu atsakyti į kredito gavėjų prašymus per konkretų terminą, susietą su kredito gavėjo įmokos bankui periodo terminu, taip įtvirtinant įstatymu nustatytą ir tuo pačiu nuo konkrečios situacijos priklausantį operatyvų kreditavimo sutarties šalių dialogą. Bankas rašytinius kliento prašymus (skundus) dėl su banku sudarytų kreditavimo sutarčių vykdymo ar banko veiksmų, kuriais bankas galėjo pažeisti sutarties su klientu ar teisės aktų reikalavimus, privalo išnagrinėti ir raštu jam atsakyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo jų gavimo dienos. Esant sudėtingam atvejui, šis terminas negali viršyti 45 kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos. Jeigu kliento prašymas (skundas) nesusijęs su kliento kreditavimo sutartimi, bankas privalo atsakyti klientui ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo (skundo) gavimo dienos, jei įstatymai nenustato kitaip. Atsakymus klientams bankai įpareigoti pateikti nemokamai. Priėmimo metu Seimo nariai pritarė Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nario Liudviko Sabučio siūlymui, jog, esant minėtam sudėtingam atvejui, klientui leidžiama dalyvauti svarstyme.

Už projektą Nr. XIP-2749(2) balsavo 84 Seimo nariai, susilaikė 5.

Saulė Eglė Trembo
Seimo kanceliarijos Komunikacijos departamento Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė
LR Seimo kanceliarija
Tel.: 2396203
rsv@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.