Farmsubsidy skaidrumo reitingų lentelėje Lietuva užima 4-ąją vietą

2011-08-10

Farmsubsidy – 2005 metais įkurta elektroninė platforma, kurioje yra publikuojama informacija apie ES žemės ūkio subsidijų gavėjus – 2010 m. Lietuvai skyrė 4-ąją vietą žemės ūkio finansinės paramos skirstymo skaidrumo lentelėje.

Vadovaujantis Europos Komisijos sprendimu, iki 2009 m. balandžio 30 d. kiekviena šalis turėjo paskelbti išsamų visų Europos Sąjungos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtų išmokų gavėjų sąrašą: kiekvieno paramos gavėjo vardą bei pavardę ar pavadinimą, savivaldybę, išmokų sumą. Nors informacija apie praėjusius finansinius metus turi būti viešinama kasmet, tačiau ES šalys labai nenoriai ją skelbia, teiraujasi, kodėl šie duomenys turi būti vieši, kokios bus viešumo pasekmės ir pan.

 

Tik paskelbus paramos gavėjų sąrašus, Lietuvos skaidrumo reitingas nebuvo itin aukštas – ES žemės ūkio finansinės paramos skirstymo skaidrumo lentelėje šalis užėmė 20 vietą su 14 proc. vertinimo balu. Buvo pabrėžta, kad Lietuvos skelbiami duomenys yra gana riboti, apima nedidelę dalį gavėjų.

 

Po nuolatinių konsultacijų bei tobulinimų (pavyzdžiui, buvo patobulinta paieškos sistema), jau po metų Lietuvos reitingas stipriai šoktelėjo aukštyn ir pasiekė 68 proc. vertinimo balą žemės ūkio finansinės paramos skirstymo skaidrumo lentelėje – 2009 m. Lietuva užėmė aukštą 7-tą vietą.

 

2010 m. Lietuvos finansinės paramos skirstymo skaidrumo reitingas pakilo dar aukščiau – į 4-tą vietą su 85 proc. vertinimo balu.

 

Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius per pastaruosius metus inicijavo daugumą Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos paramos įsisavinimo palengvinimų, teigiamų pakeitimų. Supaprastinta paramos administravimo ir gavimo tvarka, kai kurioms programos priemonėms padidintas paramos intensyvumas, padidintos kai kurių priemonių paramos projektui ir laikotarpiui sumos bei kompensacinių išmokų dydžiai, numatyti kiti palengvinimai pareiškėjams, susiję su priemonių specifiškumu (pavyzdžiui, pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ suteikta galimybė priemonėje dalyvauti naujai įsteigtiems kooperatyvams), panaikinti kai kurie reikalavimai (pavyzdžiui, pareiškėjams pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ investuojantiems į pienininkystės sektorių, pakanka turėti kvotą atitinkančią esamus gamybinius pajėgumus, anksčiau buvo reikalaujama turėti pieno kvotą atitinkančią numatomus pajėgumus), sudaryta galimybė skolintis ne tik iš kredito institucijų, bet ir iš juridinių bei fizinių, asmenų, supaprastinta skolinimosi tvarka, o taip pat pradėta įgyvendinti finansų inžinerijos priemonė "Paskolų fondas".

 

Šie ministro inicijuoti teigiami pokyčiai didžia dalimi prisidėjo prie pačios europinės paramos aktyvesnio įsisavinimo, pačių pareiškėjų aukštesnio programos vertinimo, pasitikėjimo jos nauda bei paramos skirstymo skaidrumu.

 

ES paramos skirstymo skaidrumo lentelė

 

 Eil. Nr.

Valstybė

Balas, %

1.

Švedija

92

2.

Danija

91

3.

Jungtinė Karalystė

89

4.

Lietuva

85

5.

Čekija

74

6.

Estija

74

7.

Belgija

66

8.

Malta

62

9.

Rumunija

58

10.

Vengrija

54

11.

Bulgarija

49

12.

Latvija

48

13.

Slovėnija

48

14.

Lenkija

47

15.

Austrija

46

16.

Suomija

46

17.

Ispanija

44

18.

Slovakija

43

19.

Vokietija

42

20.

Airija

42

21.

Kipras

39

22.

Prancūzija

39

23.

Italija

35

24.

Nyderlandai

35

25.

Portugalija

35

26.

Liuksemburgas

22

27.

Graikija

25

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 5) 2391 274

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.