Akcinė bendrovė "LIETUVOS DUJOS"

2011-08-26

Aguonų g. 24, LT-03212 Vilnius, tel. (8 5) 236 0210, faks. (8 5) 236 0200, el. p. ld@lietuvosdujos.lt, http://www.dujos.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 120059523, PVM mokėtojo kodas LT200595219
Atsiskaitomoji sąskaita (IBAN): LT67 7044 0600 0164 3818, SWIFT (BIC): CBVILT2X, AB SEB bankas

Žiniasklaidos priemonėms 2011-08-26 Nr. 7-11-1277

Konsoliduoti neaudituoti AB „Lietuvos dujos" 2011 m. pirmojo pusmečio rezultatai

AB „Lietuvos dujos" konsoliduotos neaudituotos pardavimo pajamos 2011 m. pirmąjį pusmetį, palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, sumažėjo 4% ir sudarė 924,4 mln. Lt (2010 m. pirmąjį pusmetį atitinkamai - 959,2 mln. Lt). Pajamų sumažėjimą daugiausiai įtakojo sumažėjusios dujų pardavimo apimtys. Ypač sumažėjo AB „Lietuvos elektrinė" dujų vartojimas, tuo tarpu pajamos iš dujų tranzito augo dėl padidėjusio tranzito tarifo bei išaugusio tranzitu transportuojamo dujų kiekio.

Šių metų pirmojo pusmečio AB „Lietuvos dujos" konsoliduotas neaudituotas ikimokestinis pelnas sumažėjo 1,9 mln. Lt iki 99,8 mln. Lt, 2010 m. pirmąjį pusmetį pelnas buvo 101,7 mln. Lt. Laikotarpio grynasis pelnas - 86,0 mln. Lt, pernai tuo pačiu laikotarpiu uždirbta 86,7 mln. Lt grynojo pelno.

EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos), palyginti su atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, padidėjo 5,6 mln. Lt ir sudarė 154,5 mln. Lt. EBITDA padidėjimą lėmė išaugusios nusidėvėjimo sąnaudos.

„Bendrovė per šių metų pirmąjį pusmetį investicijoms skyrė 13,6 mln. Lt. Šiemet valstybė pagaliau apsisprendė dėl magistralinio dujotiekio Šakiai - Klaipėda dalinio finansavimo panaudojant ES struktūrinių fondų lėšas. Bendrovė jau seniai yra pasirengusi pradėti šio dujotiekio statybos darbus ir nedelsdama juos pradės, kai tik bus sutvarkytos su ES paramos skyrimu susijusios procedūros. Dujotiekio Šakiai - Klaipėda projektą bendrovė pradėjo dar 2006 metais ir jau investavo apie 40 mln. litų nuosavų lėšų. Pirmoji šio Lietuvai svarbaus magistralinio dujotiekio atkarpa iki Jurbarko miesto pastatyta dar 2007 metais, ja gamtinės dujos tiekiamos dujų vartotojams", - komentuodamas pusmečio rezultatus sakė generalinio direktoriaus pavaduotojas - komercijos direktorius dr. Joachim Hockertz.

Gamtinių dujų sistema Lietuvos vartotojams perduotų gamtinių dujų kiekis 2011 m. pirmąjį pusmetį sudarė 1.838,5 mln. m3, t. y. 11% daugiau negu pernai tuo pačiu laikotarpiu. Šį augimą įtakojo AB „Achema" transportuotas didesnis gamtinių dujų kiekis, šiai trąšų gamybos bendrovei ženkliai padidinus dujų suvartojimą. Tranzitas į RF Kaliningrado sritį išaugo 42% iki 1.012,5 mln. m3.

Per 2011 m. pirmąjį pusmetį bendrovė skirstomaisiais dujotiekiais transportavo 621,6 mln. m3 gamtinių dujų, arba 3% mažiau negu pernai per tą patį laikotarpį.

Bendrovė 2011 m. pirmąjį pusmetį pardavė 729,3 mln. m3 gamtinių dujų. Pardavimai buitiniams vartotojams sudarė 113,7 mln. m3 gamtinių dujų, arba 2% mažiau negu 2010 m. pirmąjį pusmetį. Nebuitiniams vartotojams - 615,6 mln. m3 gamtinių dujų, arba 21% mažiau negu pernai per tą patį laikotarpį.

AB „Lietuvos dujos", pastarųjų ketverių metų duomenimis, importavo vidutiniškai 42% Lietuvoje suvartojamo gamtinių dujų kiekio, 2011 m. pirmąjį pusmetį - 40%. Likęs 60% dujų kiekis transportuotas trečiosioms šalims, užtikrinant laisvą prieigą prie gamtinių dujų sistemos (angl. TPA - Third Party Access). Bendras bendrovės klientų skaičius siekia daugiau kaip 554 tūkst.: tai - energetikos, pramonės įmonės, kitos įmonės ir organizacijos bei gyventojai.

AB „Lietuvos dujos" akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Oficialųjį prekybos sąrašą.

Atstovė spaudai
Tel. (8 5) 236 02 58
mob. tel. 8-699 07870 Sigita Petrikonytė - Jurkūnienė

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.