NATO patikimumo deklaracijas bus galima gauti lengviau

2024-05-09

Seimas pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pateiktam įstatymo projektui dėl Patikimumo deklaracijų išdavimo pagrindų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) konkursuose. Įstatymo projektu siekiama patikslinti patikimumo deklaracijų išdavimo kriterijus, kad jie būtų išdėstyti aiškiai ir nedviprasmiškai, taip pat įtvirtinti privalomas nuostatas dėl asmens duomenų apsaugos.
„Šalies gynybos pramonė auga – didėja gynybos ir saugumo srityje veikiančių ar dvejopos paskirties produktus kuriančių įmonių skaičius. Todėl svarbu, kad patikimumo deklaracijų išdavimo pagrindai būtų apibrėžti aiškiai ir be jokių dviprasmybių, taip užtikrinant, kad NATO konkursuose galėtų dalyvauti kuo daugiau saugumo reikalavimus atitinkančių mūsų šalies verslų“, – teigia ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.
Patikimumo deklaracija patvirtinamas juridinio asmens finansinis, techninis, profesinis ir saugumo patikimumas, leidžiantis dalyvauti NATO konkursuose. Šios deklaracijos gali būti išduotos tik tiems juridiniams asmenims, kurie atitinka griežtus patikimumo kriterijus, įskaitant nepriekaištingą reputaciją, skaidrią veiklą ir lojalumą Lietuvos Respublikai.
Įstatymo projekto nuostatų įgyvendinimas turėtų teigiamai atsiliepti gynybos sektoriaus įmonėms ir jų plėtrai – valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms nebekils abejonių dėl pateikiamų duomenų ir informacijos imties, todėl patikimumo deklaracijos bus išduodamos nustatytais terminais.
 
Pranešimą spaudai parengė Ekonomikos ir inovacijų ministerija

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.