Naujienos iš ES daržovių ir vaisių sektoriams

2024-04-22

Posėdyje buvo aptarti numatomi naujausi pakuočių ir pakuočių atliekų direktyvos pataisymai. Išlieka nuostata, kad vienkartinės plastiko pakuotės negalės būti mažesnės nei 1,5 kg. Direktyva leidžia palikti jau galiojančius griežtesnius nacionalinius apribojimus (pvz., Prancūzijoje), todėl šalių narių augintojai nuogąstauja, kad bus suardyta vieninga ES rinka, išaugs eksporto sąnaudos. Nerimą kelia ir tai, kad direktyvos V priede numatoma pateikti pakuočių formatų pavyzdžius, apribojimų išimtis ir pavyzdinį vaisių ir daržovių, neįtrauktų į V priedo 2 punktą, sąrašą, kurį šalys narės galės parengti pagal savo poreikius. Augintojų nuomone, būtent ši pavyzdinė nuostata ir padidins barjerus tarptautinei prekybai kaip ir nuostata, kad šalys narės visgi galės nustatyti pakuočių apribojimo išimtis, jei bus įrodytas poreikis.

Diskutuojant apie Bendrosios žemės ūkio politikos supaprastinimą, Vaisių ir daržovių darbo grupėje diskusijos vyksta prie vaisių ir daržovių gamintojų organizacijų (GO) reglamentavimą. Sektoriui ir visam žemės ūkiui dirbant sunkiomis geopolitinės situacijos sąlygomis pagrindinis reikalavimas yra suteikti didesnį lankstumą investicijoms.

Apžvelgiant ES šalių derliaus situaciją, neigiamų gamtos sąlygų poveikis jau jaučiamas pietinių šalių citrusų, nektarinų ir pomidorų derliui.

Daug buvo diskutuojama apie vadinamą „Pusryčių direktyvą, kuria siekiama pagerinti vartotojų informavimą apie medų, džemus, sultis ir dehidruotą pieną. Atnaujinus taisykles, keisis ženklinimas susijęs su produkto sudėtimi, kilme, taip pat pavadinimai.

Džemų ir sulčių nutarimai:

Siekiant atsižvelgti į didėjančią produktų, kuriuose yra mažiau cukraus, paklausą, numatoma įtraukti tris naujas kategorijas: „vaisių sultys, kuriose yra mažiau cukraus“, „vaisių sultys iš koncentrato, kuriose yra mažiau cukraus“ ir „koncentruotos vaisių sultys, kuriose yra mažiau cukraus“. Be to, bus leidžiama naudoti etiketę „vaisių sultyse yra tik natūralių cukrų“, t.y. be pridėtinio cukraus.

Taip pat susitarta padidinti mažiausią vaisių ir uogų kiekį 1 kg džemuose ir aukščiausios rūšies džemuose, kartu užtikrindami, kad būtų reikšmingas skirtumas: 450g kaip bendra taisyklė džemų atveju, 500 g kaip bendra taisyklė aukščiausios rūšies džemų atveju. Anksčiau buvo taikoma 350 g ir tik aukščiausios rūšies džemų atveju.

Sonata Kisielienė
LR žemės ūkio rūmų
Kaimo plėtros ir informavimo skyriaus vedėja
Mob. 8-686 616 49
El. p. s.kisieliene@zur.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.