Universitetų ir verslo asociacijų narystėms tarptautiniuose tinkluose bus skirta beveik 3 mln. eurų

2023-11-16

Lietuvos mokslo taryba (LMT) skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslo ir studijų institucijų (MSI), verslo asociacijų ir klasterių koordinatorių dalyvavimui tarptautiniuose tinkluose ir planuoja skirti beveik 3 mln. eurų. Paraiškos priimamos iki š. m. gruodžio 29 d. 15 val. per paraiškų ir ataskaitų teikimo elektroninę sistemą.

Pasak LMT Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyriaus vedėjos dr. Linos Kisielės, šiuo kvietimu siekiama paskatinti Lietuvos mokslo institucijas ir asocijuotas verslo struktūras, įskaitant klasterių koordinatorius, per efektyvią veiklą tarptautiniuose tinkluose įgyti tarptautinių projektų įgyvendinimo patirties ir aktyviai naudotis ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos horizontas“ ir kitų tarptautinių programų finansavimu mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veikloms vykdyti.

Projektuose finansuojamos narystės tarptautiniame tinkle mokesčio bei komandiruočių, susijusių su dalyvavimu tarptautiniame tinkle, išlaidos. Didžiausia suma vienam projektui gali siekti iki 80 tūkst. eurų, mažiausia – 3 tūkst. eurų. Finansavimo intensyvumas siekia iki 80 proc. visų tinkamų išlaidų asociacijoms (klasterių koordinatoriams) ir iki 90 proc. MSI. Tinkamos finansuoti išlaidos – patirtos ne anksčiau nei 2020 metų vasario 1 dieną ir ne vėliau kaip 2026 metų kovo 1 dieną. Finansavimas skiriamas kaip de minimis pagalba.

LMT priemone siekiama skatinti mokslo ir verslo sektorių įsitraukimą į tarptautinius tinklus ir dalyvavimą programoje „Europos horizontas“, tad pareiškėjai, sieksiantys įgyvendinti dalyvavimo tarptautiniuose tinkluose projektus, turės būti pateikę arba ateityje pateikti paraiškas pagal programos „Europos horizontas“ kvietimus.

Solveiga Ramanauskienė
Visuomenės informavimo specialistė
Lietuvos mokslo taryba
+37067642056
solveiga.ramanauskiene@lmt.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.