Aptartos kooperacijos plėtros Lietuvoje problemos

2011-01-18

Sausio 18 d. Kaimo reikalų komiteto pirmininko Edmundo Pupinio iniciatyva surengta diskusija dėl kooperacijos plėtros Lietuvoje perspektyvų.

Komiteto pirmininkas pažymėjo, kad iš esmės kooperacija mūsų šalyje prigijo tik trijuose sektoriuose: žemės ūkyje, bankininkystėje (kredito unijos) ir prekyboje (Lietkoopsąjunga). Daugiausiai pasiekta pienininkystėje, kur kooperatinės bendrovės jau užima daugiau kaip 20 proc. žaliavinio pieno rinkos. Didžiausi kooperatyvai - "Pieno gėlė" ir "Pieno puta", kurių nariais yra po 1000 ir daugiau ūkininkų. Stiprėja ir kooperatyvas "Pienas LT", turintis ketinimų pastatyti pieno perdirbimo įmonę. Grūdų sektoriuje kooperatyvai užima apie 5-10 proc. grūdų rinkos. Iš stambesnių šio sektoriaus kooperatyvų paminėtinas "Joniškio aruodas".

Lietuvos kooperatyvų sąjungos valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas informavo, kad Tarptautinis kooperacijos aljansas paskelbė 2012 metus Tarptautiniais kooperatyvų metais. Todėl jau dabar reikia rūpintis, kaip labiau propaguoti ir suaktyvinti kooperatinį judėjimą Lietuvoje. R.Miliauskas pabrėžė, kad į kooperatinės prekybos sistemą įtraukus žemės ūkio kooperatyvus bei kooperatines žemės ūkio perdirbimo įmones, vartotojai geriau būtų aprūpinti natūraliais lietuviškos kilmės maisto produktais, žemdirbiams atkristų dalis produktų realizavimo rūpesčių. Pasiūlyta žemės ūkio kooperatyvams aktyviau pasinaudoti esamais Lietkoopsąjungos sandėliais ir kitomis patalpomis, kur būtų galima išsaugoti ir paruošti žemės ūkio produkcija eksportui ir vietinei rinkai.

Lietuvos centrinės kredito unijos valdybos pirmininkas Sigitas Bubnys ir asociacijos "Lietuvos kredito unijos" administracijos vadovas Ramūnas Stonkus informavo diskusijos dalyvius apie kredito unijų veiklą. Veikiančios 67 kredito unijos finansuoja apie 40 procentų žemės ūkio subjektų ir valdo apie 25-60 proc. kaimo vietovių rinkos, nors bendrai užima tik 2 proc. šalies paskolų ir indėlių rinkos. Kredito unijos suinteresuotos finansuoti smulkaus verslo įmones maisto gamybos ir paslaugų srityse. Todėl žemdirbių kooperatinės bendrovės čia galėtų būti patikimi partneriai.

Seime numatoma š. m. kovo 18 d. surengti tarptautinę konferenciją "Kredito unijos-alternatyva bankams", kurioje bus plačiau diskutuojama apie įvairias kooperacijos formas.

Žemės ūkio rūmų pirmininkas Bronius Markauskas ir Ūkininkų sąjungos pirmininkas Jonas Talmantas akcentavo žmonių pasitikėjimo stoką, kuriant kooperatyvus kaime, iniciatyvių ir sumanių vadybininkų paieškas, esamų kooperatyvų stiprinimo ir plėtros galimybes. Taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad bandoma kurti fiktyvius kooperatyvus, siekiant pasinaudoti teikiama parama, siūlė peržiūrėti kooperatyvų pripažinimo žemės ūkio kooperatyvais tvarką.

Lietuvos šeimos ūkininkų sąjungos pirmininkas Vidas Juodsnukis ragino Žemės ūkio ministerijos atstovus ieškoti galimybių labiau paremti smulkiuosius ūkininkus ir mažus kooperatyvus, sudaryti finansines galimybes atkurti smulkias žemės ūkio produktų perdirbimo įmones, geriau įsisavinti kooperacijai skiriamas lėšas. Šeimos ūkininkų sąjunga siekia išsinuomoti gamybines patalpas ir kooperatiniu pagrindu pradėti vystyti logistinę veiklą.

Žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas pažymėjo, kad šalyje sukurta gera teisinė bazė ir tinkamos paramos formos kooperacijai remti. Dabar labai svarbu palaikyti jau susikūrusias kooperatines bendroves, jas toliau plėtoti pritraukiant naujus narius.

Diskusijos dalyviai nusprendė sudaryti koordinacinę tarybą, kurios tikslas būtų nustatyti, kokių dar reikėtų teisinių, ekonominių, organizacinių ar kitokių svertų, kad kooperacija duotų didesnę naudą mūsų visuomenei. Be to, numatyti pirmuosius žingsnius siekiant suderinti žemės ūkio, kreditų unijų ir Lietkoopsąjungos sektorių praktinį bendradarbiavimą kooperacijos srityje.

Gintarė Rimeisienė, Kaimo reikalų komiteto biuro padėjėja (tel. 239 6765 el. p. Gintarė.Rimeisienė@lrs.lt)

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.