NŠTA ir kitos NVO reiškia nepasitikėjimą nacionaliniu transliuotoju

2021-06-30

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija inicijavo raštą LRT Tarybai, kuria reiškia nepasitikėjimą LRT generaline direktore Monika Garbačiauskaite-Budriene ir ragina nedelsiant imtis veiksmų, siekiant užtikrinti LRT veiklą reglamentuojančių įstatymų laikymąsi.

Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija (toliau-NŠTA) ir kitos raštą pasirašiusios organizacijos išreiškė susirūpinimą, kad LRT veikla neatitinka Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo (pažeidžiamas Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo 3 ir 4 str.). Nacionalinis transliuotojas privalo išlaikyti nešališkumą politinių partijų atžvilgiu, skaidrumą, užtikrinti žodžio ir kūrybos laisvę, atspindėti įvairias visuomenės pažiūros ir įsitikinimus,  gerbti prigimtinį žmogaus orumą ir iš jo kylančias teises, laikytis moralės ir etikos principų.

NŠTA ir kitos NVO pastebi, jog LRT aktyviai propaguoja vienos ideologinės krypties ir vienos visuomenės mažumos (LGBTQ+ atstovų) idėjas, kurios prieštarauja visuomenės moralės vystymui ir stiprinimui.  LRT internetinėje svetainėje kone kasdien pastebima su LGBT ideologija ir idėjomis susijusių žinučių; LGBT idėjos skverbiasi net į vaikams skirtas laidas (pvz. „Tūkstantmečio vaikai“), o priešingos, konservatyvios krypties straipsnių LRT spausdinama kur kas mažiau ir rečiau. Nors apklausos rodo, kad LGBT bendruomenės siekiams ir idėjoms prieštarauja didesnė visuomenės dalis, traktuojanti tai kaip visuomenės moralei prieštaraujantį klausimą, LRT eteryje pastebimas atskirų organizacijų veiklos menkinimas, spaudimas už jų konservatyvią poziciją viešajame diskurse. Nacionaliniame transliuotojuje įsivyravusios vienašališkos politinės pažiūros ir LGBT ideologijos  propagavimas skaldo visuomenę ir  prieštarauja pačiai LRT kaip nacionalinio transliuotojo misijai, todėl pagrįstai kyla klausimas, ar apskritai šis žiniasklaidos kanalas vertas nacionalinio transliuotojo vardo. 

Atsižvelgiant į rašte išdėstytus LRT vykdomus nuolatinius ir esmingus įstatymų pažeidimus, raginama nedelsiant inicijuoti LRT generalinės direktorės Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės atleidimą iš pareigų nepasibaigus jos įgaliojimų laikui bei imtis LRT Tarybos kompetencijoje ir galioje esančių priemonių, kad būtų užtikrinamas tinkamas visų, taip pat šioje rezoliucijoje įvardintų, LRT veiklą reglamentuojančių įstatymų laikymasis.

Violeta Vasiliauskienė
Pirmininkė
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
867051451
vasiliauskiene.violeta@gmail.com

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.