Fintech Hub LT inicijuoja informacijos mainų apie įtartinus klientus ir operacijas platformą

2021-06-30

Visame pasaulyje daugėja piktnaudžiavimų finansų sistema, nusikaltėliai tampa vis išradingesni panaudodami finansų įstaigų infrastruktūrą pinigų plovimui ar teroristų finansavimui. Tai tampa galvos skausmu ne tik bankams, finansinių technologijų įmonėms, bet ir teisėsaugos bei finansinio sektoriaus priežiūros institucijoms. Ne išimtis ir Lietuva. FNTT ataskaitoje pažymima, kad per koronaviruso pandemiją sukčiavimo atvejų dar padaugėjo.

Tarptautinė praktika rodo, kad tokių nusikaltimų prevencijai labai svarbus operatyvus keitimasis informacija apie įtartinas pinigines operacijas ir sandorius. Europos Bankininkystės Gairėse bei Direktyvojedėl paprastesnio finansinės ir kitos informacijos naudojimo nusikalstamų veikų prevencijai taip pat pabrėžiama keitimosi informacija svarba.  

“Fintech Hub LT” asociacija siūlo sukurti specialią IT platformą, kuri leistų Lietuvoje veikiančioms finansų įstaigoms saugiai keistis informacija apie klientus – juridinius asmenis, vykdančius galimai įtartiną ar neteisėtą veiklą, arba kurių atžvilgiu gauta informacijos, jog jie gali būti tiesiogiai susiję su nusikalstama veikla. Platformos informacija galės naudotis ir finansų sektoriaus priežiūros bei teisėsaugos institucijos. 

Informacijos mainų modelį „Fintech Hub LT“ asociacija aptarė su Finansų ministerijos, Lietuvos banko, FNTT, Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro atstovais.

Visos institucijos sutaria, kad  informacijos mainų platforma finansų sektoriuje būtina, tik svarbu užtikrinti, kad tai nepakenktų teisėsaugos atliekamiems tyrimams, neapribotų finansinių paslaugų ir būtų vykdoma teisėtai.

„Sukčiai darosi vis įžūlesni, jų daromi nusikaltimai mažina pasitikėjimą finansų sektoriumi, todėl turime veikti proaktyviai – laiku sustabdyti finansines machinacijas, o ne reaguoti į jau įvykusius nusikaltimus. Informacijos mainai yra veiksmingos prevencijos pamatas. Nemažai šalių Europoje ir pasaulyje eina šiuo keliu, ieškodamos saugių keitimosi informacija modelių“, - sako „Fintech Hub LT“  asociacijos valdybos narė, teisininkė Inga Karulaitytė.

Europos šalys, ieškančios efektyvių kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimo modelių, informacijos mainų tarp finansų įstaigų modelius įteisina įstatymu. Lietuvoje informacijos mainai nėra aiškiai reglamentuoti, todėl norint sukurti tokią platformą gali reikėti papildyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą.

Inga Karulaitytė

inga.karulaityte@proventuslaw.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.