Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentui išreikštas nepasitikėjimas

2021-03-30

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų Taryba 2021 m. kovo 23 d. posėdyje nutarė „Išreikšti pritarimą Vilniaus PPAR prezidento S. Leonavičiaus Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidiumo posėdyje pareikštam nepasitikėjimui Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentu Rimantu Varkulevičiumi".
p. Rimantui Varkulevičiui nepasitikėjimas pareikštas po to, kai nesuderinęs su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais, jis 2020-12-21 išplatino raštą, kuriame nacionaliniu mastu reiškiama bendra visų Rūmų pozicija (ir dėl pirmumo teisės skiepyti verslą), ir kuriame nurodyta, jog jį pasirašo visų regioninių rūmų ir Asociacijos vadovai.
Deja, ši pozicija dėl verslo skiepijimo, tuo metu, kai Lietuvą pasiekė tik pirmosios dozės vakcinos, niekaip nebuvo suderinta su Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmais (vienu didžiausiu asociacijos nariu), o Vilniaus rūmų prezidento vardas ir pavardė ant rašto atsirado jam to nežinant.
Tai ne pirmas atvejis, kai p. Varkulevičius vienasmeniškai priima sprendimus, nederindamas pozicijų su regioniniais rūmais. 2020 metų pradžioje Rūmų asociacijos vadovas vienasmeniškai pritarė kitų organizacijų planams pasitraukti iš 2017 m. spalio 16 d. Vyriausybės su septynių darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovais pasirašyto Nacionalinio susitarimo. Tokį žingsnį Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmams teko paneigti, o organizacija toliau tęsė įsipareigojimus socialiniams partneriams.
p. Varkulevičius vietoj atsiprašymo ir klaidos korekcijos pasirinko konfrontacijos poziciją, jo vadovaujama asociacija nereagavo į Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų siųstas užklausas, todėl š. m. kovo 17 dieną vykusiame Rūmų asociacijos prezidiumo posėdyje p. S. Leonavičius asociacijos prezidentui išreiškė nepasitikėjimą, kurį palaikė Vilniaus rūmų Taryba.
„Tiek gyvenime, tiek versle pagarba ir žodžio laikymasis – neatsiejami nuo pasitikėjimo. Tai ypač svarbu tokiose didelėse, skirtingus narius jungiančiose organizacijose, kur visi strateginiai sprendimai bei pozicijos privalo būti priimami bendru sutarimu. Priešingu atveju dalis verslo ar mokslo įstaigų lieka organizacijos paraštėse. Deja, asociacijos vadovas pasirinko ne vienijimo, o skaldymo ir ambicijų politiką, todėl buvome priversti išreikšti šiam žmogui nepasitikėjimą toliau eiti pareigas“, - pažymi Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų S. Leonavičius.
 
Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.