Nacionalinė aviacijos asociacija (LAVIA) bei Civilinės aviacijos asociacija (CAVIA) ragina pritarti „Avia Solutions Group“ investicijoms dėl valdomos infrastuktūros atnaujinimo ir rekonstrukcijos

2021-03-18

Nacionalinė aviacijos asociacija (LAVIA) bei Civilinės aviacijos asociacija (CAVIA) ragina Lietuvos Vyriausybę teigiamai įvertinti „Avia Solutions Group“ grupės įmonių pasiekimus pasaulinėje aviacijos rinkoje, jos ryškų indėlį į Lietuvos ekonomikos augimą bei pritarti prašymui dėl lėktuvų remonto angaro Tarptautiniame Vilniaus oro uoste atnaujinimo ir rekonstrukcijos, kuriame veiklą šiuo metu jau vykdo ASG dukterinė bendrovė UAB „FL Technics“.

ASG įmonių grupė Vilniaus oro uoste yra numačiusi investuoti 7 mln. eurų sumą į angaro, kurį pagal išankstinę sutartį įmonių grupė valdys iki 2053 m., rekonstrukciją bei plėtrą. Šios investicijos dėka būtų sukurta 200 naujų aukštos pridėtinės vertės darbo vietų. Toliau blokuojant galimybes investuoti, „FL technics“ apsunkinamos galimybės užtikrinti aukščiausius aviacijos saugos standartus bei efektyviai konkuruoti tarptautinėje orlaivių remonto rinkoje, taip reikšmingai prisidedant prie Lietuvos eksporto skatinimo.

Bendrovė savo veiklą vykdo 60-tyje pasaulio šalių, griežtai laikosi Lietuvs, ES ir JAV teisės aktų bei savo veikloje vadovaujasi aukščiausiais skaidrumo standartais. „FL Technics“ savo paslaugas teikia didžiausiuose ES, JAV, Azijos ir kitų žemynų oro uostuose, atitinka visus keliamus saugumo ir patikimumo reikalavimus.

Atkreipiame dėmesį, kad nepagrįstai ir be aiškių argumentų blokuojamos investicijos į oro uoste valdomą infrastruktūrą neleidžia aviacijos įmonėms atnaujinti  savo veiklai būtinų patalpų ir kurti aukštą pridėtinę vertę generuojančias darbo vietas Lietuvoje. Toks  požiūris neigiamai veikia Lietuvos ekonomiką, investicinę aplinką,  mažina  labiausiai nuo pandemijos nukentėjusio verslo sektoriaus  atsigavimo galimybes bei nesiderina su viešai deklaruojamais Lietuvos ekonomikos atgaivinimo prioritetais.

Viso aviacijos verslo vardu kviečiame Vyriausybę pakartotinai įvertinti šį sprendimą,  atsižvelgiant į išdėstytus argumentus ir į didžiulę pridėtinę BVP dalį, kurią Lietuvai bei jos ekonomikai atneša visas Lietuvos aviacijos sektorius, įskaitant ir Avia Solutions Group.

Apie Nacionalinę Aviacijos Asociaciją LAVIA:

Aviacijos įmonių asociacija „Lietuvos Aviacijos Asociacija“ dalyvauja kuriant ir vystant Lietuvos aviacijos strategiją nacionaliniu mastu atstovaudama visas jai priklausančias aviacijos verslo ir turizmo (komercinio pervežimo oru, infrastruktūros, gamybos ir paslaugų teikimo) bendroves registruotas Lietuvos Respublikoje. Įkurta 2010 m. LAVIA vienija 9 Lietuvoje registruotų ir veiklą vykdančių įmonių, įdarbinančių daugiau kaip 1,5 tūkst. aukštą pridėtinę vertę kuriančių aviacijos specialistų. 

Apie CAVIA:

CAVIA tikslai yra tenkinti savo narių poreikius, susijusius su civilinės aviacijos veiklos plėtojimu ir vystymu rinkos sąlygomis, organizuoti ir skatinti bendradarbiavimą bei savitarpio paramą, atstovauti asociacijos narių teises, ginti jų teisėtus interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose bei masinio informavimo priemonėse, tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą aviacijos saugos ir saugumo užtikrinimo, aviacijos verslo plėtros ir aviacijos specialistų profesinio rengimo ir tobulinimo srityse.

Joris Gintilas, LAVIA valdybos pirmininkas

Tel. : +37063974790

El.paštas: j.gintilas@lavia.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.