Proveržis gerinant TUI klimatą Lietuvoje: priimtas stambiems investicijų projektams skirtas „žaliojo koridoriaus“ paketas (English version enclosed)

2020-07-30

2021 metų sausio 1 dieną įsigalios vadinamasis „žaliojo koridoriaus“ paketas, skirtas stambiems investicijų projektams. Šis paketas apima Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties, Investicijų įstatymo, Teritorijų planavimo įstatymo, Užimtumo įstatymo, Žemės įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo bei Pelno mokesčio įstatymo pakeitimus. Šių pakeitimų tikslas – paskatinti TUI (tiesiogines užsienio investicijas), naujų darbo vietų Lietuvoje kūrimą bei regionų plėtrą.
Nuo 2021 metų sausio 1 dienos didelio masto vietinėms ir užsienio investicijoms, viršijančioms 20 mln. EUR, bus taikomas specialus lengvatinis režimas mokesčių, teritorijų planavimo, migracijos ir kt. srityse.

Šiame straipsnyje mes bankų ir finansų teisės grupės teisininkai ir užsienio investuotojų atstovai Lietuvoje, trumpai apžvelgsime naująsias mokesčių lengvatas, skirtas stambiems investicijų projektams.

Stambus investicijų projektas – tai a) duomenų apdorojimo, b) interneto serverių (prieglobos) paslaugų ir susijusios veiklos arba c) apdirbamosios gamybos investicijų projektas, dėl kurio įgyvendinimo yra su valstybe sudaryta ir galioja stambaus investicijų projekto sutartis, pagal kurią investuotojas įsipareigoja, kad per 5 metus jis:
(1) Lietuvoje sukurs ne mažiau kaip 150, o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 200 naujų darbo vietų, dėl kurių bus sudarytos viso darbo laiko darbo sutartys, ir kiekvieną sukurtą darbo vietą išlaikys ne trumpiau kaip 5 metus;
(2) Lietuvoje investuos ne mažiau kaip 20 mln. eurų, o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 30 mln. eurų vertės privačių kapitalo investicijų.

Vieni svarbiausių pakeitimų, padėsiančių siekti šių užsibrėžtų tikslų, yra įtvirtinti Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatyme (toliau – PMĮ). Pagrindinis jų – pelno mokesčio lengvata.
Pagal įsigaliosiančius PMĮ pakeitimus, juridiniai asmenys, įgyvendinantys stambų projektą pagal galiojančią investicijų sutartį ir investavę ne mažiau kaip 20 mln. eurų (o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 30 mln. eurų) ir sukūrę ne mažiau kaip 150 naujų darbo vietų (o kai investuojama Vilniuje – ne mažiau kaip 200 naujų darbo vietų) – bus iki 20 metų terminui atleisti nuo pelno mokesčio.

Minėta pelno mokesčio lengvata bus taikoma:

Article in English: http://www.primusderling.eu/publication/major-breakthrough-in-improvement-of-lithuanian-fdi-climate-green-corridor-regulation-for-large-investment-projects-approved/

Straipsnio autoriai:

PRIMUS DERLING bankų ir finansų teisės praktikos grupė, kuriai vadovauja Robert Juodka, (vadovaujantis partneris Lietuvoje, advokatas), tarptautiniuose teisiniuose žinynuose (The Legal 500, Chambers & Partners) reitinguojama tarp pirmaujančių teisinių kontorų Baltijos šalyse.
Greta Bagdanavičiūtė, vyresnioji teisininkė, 2020 metais tarptautiniame teisės žinyne „The Legal 500“ įvardijama kaip kylanti žvaigždė ("rising star") Lietuvos bankų ir finansų teisės praktikoje.

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.