Lietuvos mėsos gamintojų eksporto kryptis veda į Kanadą

2019-02-14

Lietuva - viena iš keturių Europos Sąjungos valstybių siekianti gauti leidimą į Kanadą eksportuoti jautieną, kiaulieną ir paukštieną bei jų produktus. Todėl šių metų vasario 13 - 22 d. Lietuvoje vyksta Kanados maisto inspekcijos agentūros (CFIA) auditas. Kanados ekspertai vertina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vykdomos valstybinės mėsos saugos ir kokybės kontrolės efektyvumą ir Lietuvos įmonių pasirengimą įgyvendinti Kanados eksportuotojams keliamus reikalavimus.

Vizito metu Kanados specialistai aplankys dvi paukščių skerdyklas, po vieną galvijų ir kiaulių skerdyklą ir dvi mėsos perdirbimo įmones. Iš viso planus eksportuoti savo produkciją į Kanadą yra įvardijusios 7 Lietuvos mėsos perdirbimo įmonės.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šių metų sausio mėnesį pateikė Kanados kompetentingai institucijai CFIA užpildytą išsamų klausimyną apie mėsos įmonėse vykdomą valstybinę kontrolę, atliekamus mikrobiologinius ir cheminius tyrimus bei gyvūnų gerovės reikalavimų įgyvendinimą.

„Tikimės, kad šio audito metu bus patvirtinta, kad Lietuvoje vykdoma valstybinė mėsos kontrolė atitinka Kanados reikalavimus, o mūsų šalies įmonės yra įdiegusios ir savo veikloje taiko aukščiausius standartus atitinkančias savikontrolės sistemas. Kanada yra viena iš prioritetinių eksporto rinkų Lietuvos gamintojams. Pernai, suderinus reikiamus leidimus, į Kanadą jau eksportuota beveik 100 t pieno ir per 350 t žuvininkystės produktų. Tad būtų puiku, jei pabaigus visas eksporto leidimų derinimo procedūras, galimybė eksportuoti savo produkciją į šią šalį atsivertų ir mūsų šalies mėsos gamintojams", - teigė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktorius Darius Remeika.

Kanados auditas šiuo metu vyksta ne tik Lietuvoje, bet ir dar trijose ES valstybėse. Mėsos kontrolės sistemos tikrinamos Ispanijoje, Italijoje ir Čekijoje. Jeigu patikrinimų rezultatai bus teigiami, visų šių valstybių mėsos gamintojams bus suteikta teisė eksportuoti jautieną, kiaulieną ir paukštieną bei jų produktus į Kanadą.

VALSTYBINĖ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBA
Jurgita Savickaitė,
vyriausioji patarėja, atstovė spaudai
Tel.: 249 1614, mob. tel. 8 612 57988
http://www.vmvt.lt;
jurgita.savickaitė@vmvt.lt  

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.