Asociacijų sąjunga „Žuvininkų rūmai"

2018-09-17

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8676 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

                     

Jos Ekscelencijai LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Pirmininkui Ramūnui Karbauskiui

LR Seimo opozicijos lyderiui Gabrieliui Landsbergiui

LR Žemės ūkio ministrui Giedriui Surpliui

LR Aplinkos ministrui Kęstučiui  Navickui                 

LR Seimo Kaimo reikalų komiteto Pirmininkui Andriejui Stančikui

LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto Pirmininkui  Kęstučiui Mažeikai

LR Seimo Ekonomikos komiteto Pirmininkui Rimantui Sinkevičiui

LR Seimo nariams

Žvejams

Žiniasklaidai

 

     DĖL ŽUVŲ  (kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių)  SUGAVIMO VALSTYBINIUOE EŽERUOSE IR TVENKINIUOSE

           (Projektas XIIIP-1205)

                                                                                          Vilnius,  2018-09-17

 

                      2018-08-17  LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui ir  LR Seimo nariams rašėme laišką „Dėl LR Žuvininkystės įstatymo pataisų"   (Projektas XIIIP-1205) (laišką pridedame), kuriame buvo rašoma :

„ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad Aplinkos ministras K. Navickas ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika su savo artimaisiais ir parankiniais naudodamiesi iškraipytais ir melagingais faktais bei visokiausiais prasimanymais MELUOJA  VISAI LIETUVAI, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams.

                      SIEKIANT  iki  įstatymo svarstymo procedūrų pateikti objektyvią informaciją apie ežeruose  ir tvenkiniuose verslininkų sugautas žuvis bei skirtus limitus ir išnaudotas kvotas -

                      PRAŠOME Gerbiamą LR Seimo Pirmininką  išreikalauti iš Aplinkos ministro  pateikti informaciją UŽ PASTARUOSIUS 10 METŲ:   

1. Apie limitų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą

2. Apie kvotų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą

3. Apie kiekvienos organizacijos gavusios kvotą sugautas  žuvis ir kvotos įvykdymo procentą (informaciją pateikti lentelėje įvardijant žuvų pavadinimus) ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą  

4.  Informaciją apie brakonieriavimą ir nelegalią žvejybą tame tarpe verslininkų ežeruose ir tvenkiniuose

Iki šiol nei Seimo Pirmininkas V. Pranckietis, nei Seimo nariai nesikreipė dėl aukščiau prašomos informacijos pateikimo ir paviešinimo. ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad pereitos kadencijos Seimas ir Vyriausybės institucijos taip pat IGNORAVO ir NESISTENGĖ IŠGAUTI ir PASKELBTI TEISINGOS INFORMACIJOS apie žuvų (kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių)  sugavimus ežeruose ir tvenkiniuose.

PAŽYMIME, kad jau 10 metų Seimo politikai bei aukščiausių ir atsakingiausių institucijų vadovai ir pareigūnai TEBESIAUBINA LIETUVOS ŽMONES IR POLITIKUS IŠSIGALVOJIMAIS IR IŠMISLAIS, kad verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams ir NĖ KARTO NEPASKELBĖ OFICIALIOS INFORMACIJOS APIE skirtus limitus ir kvotas bei faktiškus žuvų (kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių)  sugavimus ežeruose ir tvenkiniuose bei BRAKONIERIAVIMĄ.

SUSIDARO NUOMONĖ, kad turintiems balsavimo ir vykdančiosios valdžios teisę LABAI, LABAI NET LABAI NAUDINGA, PRASMINGA IR EFEKTINGA ŽAISTI Į VIENUS VARTUS.  Dabar taip elgiasi didelė dalis SEIMŪNŲ ir PROFESIONALŲ vyriausybė. Kyla klausimai ar politikams ir profesionalams suteikta teisė nevykdyti LR Žuvininkystės įstatymo reikalavimus ir kas atsakys už įstatymo nevykdymą?!

                      Prašome Gerbiamą Prezidentę paprašyti Lietuvos institucijų, kad būtų pateikta oficiali informacija pateiktuose 4-iuose klausimuose, KADANGI Seime vyksta Žuvininkystės įstatymo pataisų svarstymo procedūros.

                      NELEISKIME  navickams, mažeikoms ir kitiems MULKINTI ir APGAUDINĖTI Lietuvos žmonių ir NIEKINTI ŽVEJUS VERSLININKUS.

PRAŠOME SKUBIAI skirti limitus kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių žvejybai valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose, nes visame pasaulyje ir tame tarpe Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje ir Karaliaučiaus srityje verslininkai gaudo kuojas, ešerius, karosus, lydekas, karšius, lynus, raudes, starkius, plakius  valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose.

PRAŠOME SEIMO  VALDYBĄ  REKOMENDUOTI LR  ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMO  PATAISŲ  INICIATORIAMS  ATSIIMTI  ISTATYMO  PATAISAS.

 

 

Asociacijų sąjungos "Žuvininkų rūmai” prezidentas                           Leonas Kerosierius

                     

 

                                                                                                            PRIEDAS

 

 

     ASOCIACIJŲ SĄJUNGA „ŽUVININKŲ RŪMAI"

„ŽUVININKŲ RŪMAI" THE ALLIANCE OF ASSOCIATIONS

L. Kerosieriui Iki pareikalavimo, Centrinis paštas, Vilnius, tel. 8676 38465, e. p. leonaslabora@gmail.com

                     

LR Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui

LR Seimo nariams

Žiniasklaidai

Žvejams

                                                                 Dėl LR Žuvininkystės įstatymo pataisų

                       (Projektas XIIIP-1205)

                           Vilnius,   2018-08-17

  2018-07-23 Europos Komisijos Pirmininkui Jean-Claude Junkeriui ir atsakingų Lietuvos institucijų vadovams išplatinome laišką „DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS VALSTYBINIUOE EŽERUOSE IR TVENKINIUOSE dėl limitų skyrimo kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių žvejybai valstybiniuose  ežeruose ir tvenkiniuose" (pridedame).

                      Kadangi LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika su Seimo nariais M. Majausku, V. Vingriene ir A. Gaidžiūnu  2017-10-12  įregistravo ir ŽAIBO GREITUMU pradėjo viešinti LR Žuvininkystės įstatymo pataisas siūlydami uždrausti verslinę žvejybą visuose vandens telkiniuose išskyrus Kuršių marias BEI ŽVEJYBOS APRIBOJIMUS  PRIEKRANTĖJE (Įstatymo projektas XIIIP-1205). SEIME  SUSIBŪRĖ SMOGIAMOJI  POLITINĖ JĖGA, kuri stengiasi įstatymu politiškai uždrausti verslinę žvejybą ežeruose,  tvenkiniuose bei PRIEKRANTĖJE.

                      ATKREIPIAME DĖMESĮ, kad Aplinkos ministras K. Navickas ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas K. Mažeika su savo artimaisiais ir parankiniais naudodamiesi iškraipytais ir melagingais faktais bei visokiausiais prasimanymais MELUOJA  VISAI LIETUVAI, kad žvejai verslininkai nualino vandens telkinius, brakonieriauja ir trukdo žvejams mėgėjams.

                      SIEKIANT  iki  įstatymo svarstymo procedūrų pateikti objektyvią informaciją apie ežeruose  ir tvenkiniuose verslininkų sugautas žuvis bei skirtus limitus ir išnaudotas kvotas -

                      PRAŠOME Gerbiamą LR Seimo Pirmininką  išreikalauti iš Aplinkos ministro  pateikti informaciją UŽ PASTARUOSIUS 10 METŲ:   

1. Apie limitų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą

2. Apie kvotų skyrimą gaudyti žuvis ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą

3. Apie kiekvienos organizacijos gavusios kvotą sugautas  žuvis ir kvotos įvykdymo procentą (informaciją pateikti lentelėje įvardijant žuvų pavadinimus) ežeruose ir tvenkiniuose, išskyrus Kuršių marias, išskyrus seliavų, stintų, stintelių ir ungurių gaudymą  

4.  Informaciją apie brakonieriavimą ir nelegalią žvejybą tame tarpe verslininkų ežeruose ir tvenkiniuose

5. Gautą informaciją apsvarstyti Seimo valdyboje dalyvaujant Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų,  Seimo Aplinkos apsaugos, Kaimo reikalų ir Ekonomikos komitetų bei žvejų mėgėjų ir verslininkų atstovams pakvietus į posėdį žiniasklaidos atstovus. Aukščiau prašomą  informaciją pateikti ir asociacijų sąjungai „Žuvininkų rūmai".

PRAŠOME SEIMO  VALDYBĄ  REKOMENDUOTI LR  ŽUVININKYSTĖS ĮSTATYMO  PATAISŲ  INICIATORIAMS  ATSIIMTI  ISTATYMO  PATAISAS.

PRAŠOME skirti limitus kuojų, ešerių, karosų, lydekų, karšių, lynų, raudžių, starkių, plakių žvejybai valstybiniuose ežeruose ir tvenkiniuose.

                      Prašome šiuos dokumentus pridėti  prie  Projekto  XIIIP-1205.

 

Asociacijų sąjungos "Žuvininkų rūmai” prezidentas                           Leonas Kerosieriui

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.