Duotas leidimas įgyti vienvaldę „Gargždų geležinkelio“ kontrolę

2018-08-14

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją verslininkui Igoriui Udovickiui (Igor Udovickij) įsigyjant 91 proc. bendrovės „Gargždų geležinkelis“ akcijų ir įgyjant vienvaldę jos kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2018 m. liepos 26 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Su Igoriu Udovickiu susiję ūkio subjektai teikia birių mineralinių krovinių (trąšų) krovos iš geležinkelio į jūrų transportą, laivų švartavimo, krovinių ekspedijavimo, sandėliavimo ir saugojimo sandėliuose bei atvirose aikštelėse paslaugas, užsiima kompaktuotų trąšų (amonio sulfato) gamyba ir didmenine prekyba, geriamojo vandens gamyba ir didmenine prekyba, teikia paslaugas koordinuojant vagonų, atvykstančių į Klaipėdos uostą, judėjimą ir nuomoja komercinės paskirties nekilnojamąjį turtą Klaipėdos uosto teritorijoje.

UAB „Gargždų geležinkelis“ geležinkelio stotyse ir prie jų esančiuose privažiuojamuosiuose keliuose teikia krovinių manevravimo paslaugas pervežant krovinius geležinkeliais. Bendrovė taip pat nuomoja geležinkelio riedmenis, atlieka jų remontą ir techninę priežiūrą, stato geležinkelio kelius ir atlieka jų techninę priežiūrą, teikia birių krovinių (dolomitinės skaldos ir akmens anglies) iškrovimo, pakrovimo, saugojimo ir sandėliavimo bendrovės aikštelėje Gargžduose paslaugas.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

  

LINA NAVICKAITĖ

Vedėja | Komunikacijos skyrius

Konkurencijos taryba | Jogailos g. 14, Vilnius

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.