Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų gen. direktoriumi paskirtas dr. Almantas Danilevičius

2018-05-03

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai informuoja, kad šiandien pirmą kartą posėdžiavusi balandžio 17 dieną išrinkta naujos kadencijos Rūmų Taryba generaliniu direktoriumi paskyrė dr. Almantą Danilevičių.

dr. A. Danilevičius gen. direktoriaus pareigoms paskirtai antrai kadencijai – verslininkus vienijančios organizacijos direktoriumi jis pradėjo dirbti 2015 metais, iki tol beveik metus ėjo gen. direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Per pastaruosius keletą metų, direktoriaus pareigas einant A. Danilevičiui, organizacijos narių skaičius išaugo 30 procentų ir šiuo metu viršija pusę tūkstančio. Rūmų veiklos apyvarta, lyginant 2014 ir 2017 metus, išaugo 61 proc., o nauja projektinė veikla atnešė naudą daugiau nei 150 narių.

Anot Rūmų generalinio direktoriaus, suteiktas praėjusios kadencijos Tarybos pasitikėjimas leido sutvarkyti organizacijos veiklos procesus, kad jie neštų optimalią naudą Rūmų nariams.

„Priimti sprendimai formuojant organizacijos personalo politiką prisidėjo prie projektinės veiklos mastų šuolio, tarptautinių veiklų masiškumo, organizacijos matomumo ir žinomumo didėjimo. Išgrynintos ir subalansuotos organizacijos veiklos padėjo užtikrinti stabilų pajamų augimą, o Rūmai tapo finansiškai stipri organizacija“, - pažymi dr. A. Danilevičius.

Rūmų viceprezidentės dr. Birutė Miškinienės teigimu, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai, tapo patrauklūs tiek mažoms, tiek ir didžiausias apyvartas generuojančioms įmonėms iš Vilniaus, Alytaus, Ukmergės ir kitų šalies regionų, verslo bendruomenė tapo matoma, girdima, žinoma organizacija, tvirtai atstovaujanti savo narių interesus, o prie to, neabejotinai, prisidėjo  aktyvi Rūmų administracijos bei gen. direktoriaus veikla.

„Nepaisant gerų jau pasiektų rezultatų, gen. direktoriui naujai kadencijai keliami dar aukštesni tikslai, tarp kurių - ir siekis kone dvigubai išauginti organizacijos narių skaičių“,  - pažymi dr. B. Miškinienė.

dr. A. Danilevičius įgijo bakalauro, magistro ir daktaro laipsnius Kauno Technologijų universitete (Chemijos inžinerijos bakalauras, Chemijos magistras, Fizinių mokslų srities chemijos mokslo krypties daktaro mokslo laipsnis), ISM universitete - Inovacijų vadybos magistro laipsnį. 

p. Danilevičius Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijoje vadovavo Inovacijų ir žinių visuomenės departamentui, dirbo KTU Nacionalinio Inovacijų ir Verslo Centro direktoriumi, užėmė vadovaujančias pozicijas verslo įmonėse.

Nuo 2014 metų pradėjo dirbti Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų gen. direktoriaus pavaduotoju, o 2015 metais paskirtas gen. direktoriumi.

 

Darius Buta

+370 618 39099

Darius.Buta@cci.lt

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

T. Kosciuškos g. 30, LT - 01100 Vilnius

www.cci.lt

https://www.facebook.com/VilniausPPAR/

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.