Naujieji LŠTA vadovai žada reikšmingų pokyčių organizacijoje

2018-03-12

Kovo 9 d. įvykusiame visuotiniame Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) narių susirinkime buvo priimti sprendimai dėl asociacijos vadovų perrinkimo. Išrinkta nauja LŠTA Taryba, kurios nariais tapo Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Utenos, Mažeikių, Šalčininkų centralizuoto šilumos tiekimo įmonių vadovai. Daugumos LŠTA Tarybos narių sprendimu, nauju Tarybos pirmininku buvo išrinktas AB Vilniaus šilumos tinklų (VŠT) gen. direktorius Mantas Burokas. Tą pačią dieną buvo perrinktas ir asociacijos prezidentas, kuriuo tapo Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas dr. Valdas Lukoševičius.

VŠT narystė LŠTA prasidėjo nuo organizacijos įkūrimo 1998 m. Nuo praėjusių metų pavasario, VŠT susigrąžinus sostinės šilumos ūkį iš buvusio nuomininko ir pradėjus vykdyti savo veiklą, bendrovė siekia aktyviai įsitraukti į asociaciją, stiprindama jos vaidmenį šilumos tiekimo sektoriuje. VŠT vadovas Mantas Burokas ne kartą ragino LŠTA atsinaujinti, iš esmės keisti veiklos principus ir prioritetus, imtis aktyvios pozicijos atstovaujant savivaldybių ir jų gyventojų – šilumos vartotojų interesams. Tapęs asociacijos Tarybos pirmininku, M. Burokas žada reikšmingų pokyčių organizacijoje.

„Šilumos ūkis šiuo metu išgyvena transformacijas. Siekiant efektyviai įgyvendinti būsimus Nacionalinės energetikos strategijos tikslus, būtina nedelsiant imtis ryžtingų darbų ir pokyčių. Šie pokyčiai būtini reguliavimo aplinkoje, energijos efektyvumo srityje. Todėl sieksime, kad šių klausimų sprendimas prisidėtų prie efektyvesnio šilumos ūkio valdymo, Europos Sąjungos finansavimo galimybių panaudojimo ir geresnių sąlygų šilumos vartotojams kūrimo. Manau, kad LŠTA turi dideles galimybes siekiant šių tikslų, pasitelkdama geriausias praktikas ir inicijuodama teisės aktų ir veiklos reguliavimo pokyčius, kurie leistų greičiau pasiekti teigiamų rezultatų. Jei norime kurti pažangių ir pasitikėjimo vertų šilumos energetikų įvaizdį, turime aktyviai ir konstruktyviai bendradarbiauti su valdžios institucijomis, atvirai bendrauti su visuomene ir prisidėti prie bendro šalies energetikos vystymo“, – sako LŠTA Tarybos pirmininkas Mantas Burokas.

Pasak LŠTA prezidento dr. Valdo Lukoševičiaus, šildymo kokybė ir išlaidos yra labai svarbūs šalies žmonėms Lietuvos klimato sąlygomis. LŠTA turėtų apjungti atskirų įmonių pastangas, siekdama patikimo ir efektyvaus šilumos tiekimo. Tuo tikslu mūsų asociacija teiks pagalbą ir skatins Lietuvos šilumos tiekėjus perimti pažangų kitų šalių patirtį, diegti naujoves ir siekti, kad centralizuota energijos gamyba ir tiekimas tarnautų jos vartotojams, kad tai būtų patrauklus aprūpinimo šiluma būdas, bet ne pasipelnymo sritis. „Nors šildymo išlaidos pastaraisiais metais sumažėjo, tačiau infrastruktūrą reikia priderinti prie naujų šilumos poreikių, įgyvendinti aplinkosaugos priemones, žmonėms turi būti suteikta teisė patiems reguliuoti energijos vartojimą ir pan. Taigi, asociacijos laukia daug darbų siekiant tolimesnės pažangos šilumos ūkyje“, – sako naujasis LŠTA prezidentas.

LŠTA veikia nuo 1998 m., tai savanoriška šilumos tiekimo įmonių, organizacijų ir kitų asocijuotų energetikos struktūrų bei šilumos tiekimo srityje veikiančių atskirų subjektų interesams atstovaujanti organizacija. Asociacijoje yra 42 nariai, iš kurių 31 šilumos tiekimo įmonės, gaminančios ir tiekiančios apie 97–99 % Lietuvoje tiekimo tinklais perduodamos šilumos, ir 11 įmonių, veikiančių šilumos ūkio sektoriuje.

Edita Sirutienė
Komunikacijos vadovė
AB „Vilniaus šilumos tinklai“
8 (5) 266 7133
edita.sirutiene@chc.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.