Dėl verslinės žvejybos

2017-06-30

Pažymime, kad VISAME PASAULYJE ir MŪSŲ KAIMYNINĖSE VALSTYBĖSE propaguojama vidaus vandenų verslinė žvejyba.

                      Dar kartą primename, kad  Lietuvoje yra apie 3000 ežerų, apie 1500 tvenkinių ir apie 29 tūkst. upių, upelių bei kanalų. Iš jų 142 vandens telkiniuose, didesniuose kaip 200 ha, galima vykdyti verslinę žvejybą.  FAKTIŠKAI verslinė žvejyba vykdavo maždaug 30-yje vandens telkiniuose.

                      Nuo 2013-01-01 verslinė žvejyba Kauno mariose, Kruonio HAE aukštutiniame baseine ir nuo 2015-01-01 kituose vandens telkiniuose, išskyrus Kuršių marias,  žvejams verslininkams žuvauti neleidžiama.

                      2017-04-07 Aplinkos ministras K. Navickas rašte „Dėl žuvų išteklių gausinimo“ Nr. (12-5)-08-2715 aiškino, kad 2011-2016 m. laikotarpiu žuvų ištekliai buvo ištirti 384 ežeruose ir tvenkiniuose, kad bendra žuvų biomasė ežeruose vidutiniškai padidėjo apie 1,5 karto, o vidutinis žuvies svoris padidėjo 1,3-1,4 karto ir kad                   draudimas žvejoti visas žuvis visuose vidaus vandenyse balandžio 20 – gegužės 20 dieną būtų netikslingas.  

                      Apie žuvų išteklių gausumą byloja Aplinkos ministerijos ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vadovų bei  Mėgėjų žvejybos tarybos narių aiškinimai, kad žuvų ištekliai yra gausūs ir netikslinga   pavasarinio neršto metu drausti žvejybą ir nebūtina įrenginėti dirbtinių nerštaviečių.                  

                      2017-04-25 Aplinkos viceministras M. Norbutas laiške „Dėl informacijos apie žvejybą“ Nr. (12-5)-D8 3111 rašė: „ ... 15 proc. Lietuvos gyventojų žuvų susižvejoja patys. KYLA KLAUSIMAS KAIP LIKUSIEMS 85 proc. GYVENTOJŲ APSIRŪPINTI VIDAUS VANDENŲ GĖLAVANDENĖMIS ŽUVIMIS.  NEAIŠKU KODĖL TIK ŽVEJAMS MĖGĖJAMS NORIMA LEISTI ŽUVAUTI VISUOSE VIDAUS VANDENS TELKINIUIOSE.

                      Visi gyventojai ir organizacijos įvairiausiomis formomis moka mokesčius į biudžetą. Dar kartą atkreipiame dėmesį, kad vidaus vandens telkiniai yra valstybės nuosavybėje. Valstybė ir savivaldybės skiria biudžetines lėšas vandens telkinių  išlaikymui, priežiūrai, įžuvinimui, apsaugai. Žuvų ištekliai priklauso valstybei - tai yra visiems žmonėms. Todėl ir NEMEŠKERIOJANTYS gyventojai turi TEISĘ MAITINTIS GĖLAVANDENĖMIS ŽUVIMIS ĮSĮGYDAMI JŲ MAŽMENINIAME TINKLE. Tam tikslui valstybė PRIVALO SKUBIAI SKIRTI ŽENKLIĄ ŽUVŲ IŠTEKLIŲ DALĮ VERSLINEI ŽVEJYBAI,  kad žvejai verslininkai gaudytų žuvis ir tiektų rinkai. PAŽYMIME,  kad bėdnuomenei labai reikalingos pigios žuvys -  kuojos, ešeriai, plakiai, karšiai,  raudės, karosai.

                      Rinkiminėse batalijose ir vyriausybės programose numatyta KURTI DARBO VIETAS, MAŽINTI SOCIALINĘ ATSKIRTĮ.

                      Prašome vidaus vandens telkiniuose pagal įstatymą verslininkams leisti žuvauti. Atkreipiame dėmesį, kad žvejų laimikiuose yra apie 85 proc. pigių žuvų - kuojų, ešerių, karšių, plakių, karosų, raudžių. Šios žuvys yra labiausiai paklausios bėdnuomenei. Pagal esamą išteklių būklę tokių žuvų galima būtų sugauti apie 500 tonų.  Žinotina, kad daugiau kaip 500 t. žuvų kasmet sunaudoja žuvilesiai paukščiai.

 

Prezidentas                                                                         
Leonas Kerosierius

tel. 8676 38465
e. p. leonaslabora@gmail.com

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.