Lobistui nepalankus VTEK sprendimas liko galioti

2017-06-23

Lobistui Linui Sesickui nepalankus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimas buvo paliktas galioti. Vilniaus apygardos administracinis teismas (VAAT) šią savaitę atmetė jo skundą.

2016 m. spalį VTEK konstatavo, kad registruotas lobistas L.Sesickas pažeidė Lobistinės veiklos įstatymą. Nustatyta, kad jis, taip pat besiverčiantis advokato veikla, 2014 ir 2015 m. dalyvavo teisėkūros procese Seimo komitetuose, atstovaudamas Nacionalinės lošimų ir žaidimų verslo asociacijos (NLŽVA) bei Lietuvos smulkiųjų vartojimo kreditų asociacijos (LSVKA) interesams, tačiau šios veiklos nedeklaravo VTEK teiktose metinėse lobistinės veiklos ataskaitose. Sutartys su asociacijomis inter alia įgaliojo advokatą dalyvauti NLŽVA ir LVSKA nariams reikšminguose teisėkūros procesuose. Tyrimo duomenys rodė, jog L.Sesickas dalyvavo ir pasisakė Seimo komitetuose svarstant pasiūlymus dėl Azartinių lošimų įstatymo bei Vartojimo kredito įstatymo pakeitimų. Todėl VTEK laikėsi pozicijos, kad verslo asociacijų interesams atstovaujančio advokato siekis daryti įtaką dėl teisės aktų yra laikytinas lobistine veikla, už kurią privalu atsiskaityti visuomenei. VTEK įpareigojo L.Sesicką per mėnesį nuo šio sprendimo patikslinti teiktų ataskaitų duomenis, nurodant visus lobistinės veiklos užsakovus.

Lobistinės veiklos įstatymas nustato išimtį, pagal kurią pelno nesiekiančių organizacijų veikla siekiant savo narių bendrais interesais daryti įtaką teisėkūros procese, nelaikytina lobistine veikla. VAAT vertinimu, pagal tokias nuostatas net ir faktinę lobistinę veiklą vykdantis asmuo gali išvengti pareigos ją išviešinti, prisidengdamas aplinkybe, kad veikia ne pelno siekiančios organizacijos interesais. Toks teisinis reglamentavimas, esą, sukuria teisės spragą ir sudaro prielaidas piktnaudžiauti minėtąją išimtimi. Pasak VAAT, vien atstovaujamų asmenų juridinė forma negali sudaryti prielaidų neatskleisti realiai vykdomos lobistinės veiklos. Bylos duomenys patvirtina, jog visos NLŽVA ir LVSKA narės yra pelno siekiantys juridiniai asmenys.

VAAT teigimu, L.Sesickas savo veikla išimtinai siekė paveikti teisėkūros procesą. Be to į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdžius jis nebuvo kviečiamas asmeniškai, o leidimas lankytis Seime L.Sesickui išduotas vykdyti būtent lobistinę veiklą. Nors nagrinėjamu atveju L.Sesickas nesudarė sutarčių kaip lobistas ir negavo pajamų, vien veiklos įforminimas neleidžia teigti, kad tai nebuvo lobistinė veikla, kuri pagal Lobistinės veiklos įstatymą gali būti ir neatlygintina. VAAT akcentuoja, kad, būdamas advokatas, profesionalus teisininkas bei registruotas lobistas, L.Sesickas galėjo suprasti, kad jo faktiškai vykdoma veikla atitinka lobistinės veiklos sampratą ir peržengia įprastas advokato atstovavimo paslaugų ribas.

VAAT atmetė L.Sesicko skundą kaip nepagrįstą.

VTEK informacija

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.