Energetikos komisija: padėtis Lietuvos elektros energetikos paslaugų sektoriuje skubiai spręstina

2017-05-16

Seimo Energetikos komisijos gegužės 10 d. posėdyje Lietuvos elektros energetikos asociacijos (toliau - Asociacija) prezidentas Kęstutis Jauniškis išreiškė didelį susirūpinimą dėl susiklosčiusios padėties Lietuvos elektros energetikos paslaugų sektoriuje, reziumuodamas, jog energetikos paslaugų sektoriaus įmonių galimybės teikti kokybiškas paslaugas yra sumenkusios iki pavojingos žymos: žemesnės kategorijos elektromontuotojų kaita siekia net 60 proc., įmonės susiduria su didžiuliu elektromontuotojų ir kitų specialistų trūkumu, subrangovais užsienyje dirbančiųjų elektromontuotojų atlyginimo 2,4-3 karto skirtumo didumas skatina emigraciją. Pasak K. Jauniškio, visa tai neigiamai įtakoja darbų kokybę, darbų atlikimo savalaikiškumą, darbų saugą, įmonių finansinį ir techninį pajėgumą bei elektros tiekimo vartotojams patikimumą.

Komisijos posėdyje Asociacija išryškino pagrindinę prieš tai minėtų pasekmių priežastį - tai ydinga paslaugų pirkėjų (AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) ir LITGRID AB) skelbiamų ir vykdomų viešųjų pirkimų praktika, kai konkursuose dalyvauja dukterinės įmonės UAB „Energetikos Paslaugų ir Rangos Organizacija" (EnePRO) ir UAB „TETAS", sudarydamos prielaidas nesąžiningai konkurencijai ir iškreipdamos darbų bei paslaugų rinką.

Susidariusiai padėčiai elektros energetikos paslaugų sektoriuje spręsti Asociacija siūlo, kad UAB „EnePRO" ir UAB „TETAS" taptų technologines funkcijas vykdančiais bei elektros tinklo patikimumą užtikrinančiais LITGRID AB ir AB „ESO" padaliniais bei nedalyvautų viešųjų pirkimų konkursuose, kas užtikrintų laisvos konkurencingos rinkos politikos tęstinumą.

Susiklosčiusi situacija buvo aptarta kartu su AB „ESO", UAB „Lietuvos energija", UAB „EnePRO" ,UAB „TETAS", LITGRID AB, Finansų ir Energetikos ministerijų atstovais, dalyvaujant ir elektros energetikos objektų projektavimo, statybos ir priežiūros bendrovių, energetikos įrangos gamybos ir tiekimo įmonių atstovams.

Komisijos nariai aktyviai domėjosi galimybėmis tobulinti esamą situaciją, priimtas sprendimas kreiptis į Finansų ministeriją bei Energetikos ministeriją su prašymu pateikti institucijų nuomones šiuo klausimu bei informuoti komisiją apie galimus sprendimų variantus susidariusiai padėčiai spręsti bei institucijų planus tai įgyvendinti.

 

Komisijų sekretoriato patarėja

Živilė Rožėnaitė, tel. (8 5) 239 6828, el. p. zivile.rozenaite@lrs.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.