Lietuvos darbdavių konfederacija susitiko su LR Žemės ūkio ministru

2017-02-14

Šiandien, vasario 14 d.,  Lietuvos darbdavių konfederacijos (LDK)  atstovai: generalinis direktorius D.Arlauskas,  prezidiumo nariai V.Budraitis (AB Šiaulių banko projektų vadovas) ir A.Kazanavičius (Utenos apskrities darbdavių asociacijos prezidentas), LDK konsultantas žemės ūkio klausimais R.Vaitkus susitiko su LR Žemės ūkio ministru B.Markausku.

Susitikimo metu buvo kalbėta dėl verslų kaime, apie projektų finansavimo iš europinės paramos verslams kaime plėtoti administravimo palengvinimą. Kaip rodo statistika, Nacionalinė mokėjimo agentūra vis sunkiau tvarkosi administruodama projektus, nes pernelyg aukštai užkelta reikalavimų kartelė. Sutarta peržiūrėti taisykles.

Aptarti melioracijos klausimai. Analizė rodo, kad melioravimui naudojami vamzdžiai neatitinka ilgaamžiškumo rodiklių, todėl  iškyla grėsmė melioracijos įrangos gedimui. Sutarta suformuoti ekspertams užduotį dėl įrangos atitikties reikalavimų.

Buvo aptartos Junkerio  plano finansavimo galimybės. Pritarta AB Šiaulių banko pasiūlymams suformuoti naujus projektų finansavimo instrumentus, panaudojant taip vadinamus Junkerio fondo pinigus.

Informacija parengta siekiant informuoti visuomenę apie Lietuvos darbdavių konfederacijos susitikimo su politikais turinį.

Danas Arlauskas
Lietuvos darbdavių konfederacija
8 698 40353
danas@darbdaviai.org

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.