Panaikintas „Maskvos namams“ išduotas statybos leidimas

2016-12-22

Vilniaus miesto apylinkės teismas š. m. gruodžio 21 d. paskelbė sprendimą, kuriuo pripažintas negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008 m. VšĮ „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ išduotas statybos leidimas. Juo buvo leista A. Juozapavičiaus g. 30, Vilniuje, įgyvendinti projektą, kurio sprendiniai neatitinka detaliojo plano ir statinio architektūros ir statybos sklypo tvarkymo reikalavimų.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI) į teismą kreipėsi nustačiusi, kad „Maskvos namų“ statybos vykdomos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Vilniaus miesto tarybos 2005 m. patvirtintame teritorijos, kurioje yra statybos vieta pagal ginčijamą leidimą, detaliajame plane nustatytas statinio aukštis – iki 6 aukštų (nuo žemės paviršiaus – iki 23,50 m, absoliutinė altitudė – 126,30 m). Suprojektuotas ir leistas statyti 7 aukštų pastatas (absoliutinė altitudė – 129,79 m). Be to, vykdant statybą pagal ginčijamą statybos leidimą, pažeistas detaliajame plane nustatytas sklypo užstatymo tankumas (nustatytas 70 proc., faktinis – 74 proc.).

VTPSI teismo prašė pripažinti negaliojančiu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2008 m. rugsėjo 5 d. išduotą statybos leidimą ir įpareigoti VšĮ „Maskvos kultūros ir verslo centras – Maskvos namai“ per vienerius metus nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pagal reikiamai pertvarkytą dokumentaciją, gavus naują statybą leidžiantį dokumentą, pertvarkyti statinį. Atsakovei per nustatytą terminą nepertvarkius statinio, įpareigoti ją per 6 mėn. savo lėšomis statinį nugriauti ir sutvarkyti statybvietę, o to nepadarius – leisti VTPSI nugriauti statinį, išlaidas išieškant iš atsakovės.

Vilniaus miesto apylinkės teismas VTPSI ieškinį tenkino iš dalies, naujam statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir statiniui pertvarkyti nustatydamas ilgesnį – trejų metų laikotarpį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Šis teismo sprendimas dar gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui.

Brigita Stankevičiūtė
Komunikacijos skyriaus vedėja
LR Aplinkos ministerija
870663556
brigita.stankeviciute@am.lt

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.