Viešas profesinių sąjungų kreipimasis į Lietuvos Respublikos Prezidentę dėl naujo Darbo kodekso

2016-06-27

Jūsų Ekscelencija Lietuvos Republikos Prezidente

p. Dalia Grybauskaite

KREIPIMASIS

DARBUOTOJŲ VILTIS – PREZIDENTĖS VETO NAUJAM DARBO KODEKSUI

2016 birželio 21 d. Seimas per vieną dieną priėmė naująjį Darbo kodeksą. Ilgos diskusijos Trišalės tarybos posėdžiuose bei Seimo komitetuose parodė, jog šis Darbo kodekso variantas parengtas kaip vienašališkai naudingas darbdaviams bet bloginantis darbuotojų sąlygas. Todėl buvo ieškoma subalansuoto sprendimo, tačiau Seimas jį ignoravo.

Premjerui A.Butkevičiui spaudžiant valdančiosios daugumos partnerius Seime patvirtintas naujas Darbo kodeksas, kuriuo bandoma įvesti naujas žaidimo taisykles Lietuvos darbo rinkoje. Jos palankios stambiam kapitalui. Esame įsitikinę, kad Darbo kodekso priėmimas ir toliau didins socialinę nelygybę, sumažins darbuotojų saugumą ir niekaip neprisidės prie darbo jėgos migracijos mažėjimo Lietuvoje. Demokratinėse šalyse darbo santykiuose darbuotojas laikomas silpnąja šalimi ir jose kuriami tokie teisės aktai, kurie efektyviai saugotų darbuotoją nuo darbdavio savivalės, naujuoju Darbo kodeksu įtvirtinti principai, kuriems negalime pritarti:

- abi darbo santykių šalys Lietuvoje laikomos lygiomis. Tačiau mūsų, profesinių sąjungų, patirtis ir darbo ginčų komisijų statistika rodo, kad taip nėra;

- turint darbo sutartį su vienu darbdaviu, draudžiama dirbti pas kitą darbdavį;

- mažinamas apmokėjimas už prastovą ne dėl darbuotojo kaltės;

- sumažinti įspėjimo apie darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva terminai;

- sumažintos išeitinės išmokos atleidžiant darbuotoją darbdavio iniciatyva;

- numatomas atleidimas darbdavio valia be svarbios priežasties išmokant išeitinę išmoką tik už šešis mėnesius;

- mažinamos nėščių moterų garantijos, suteikiant teisę nutraukti terminuotas darbo sutartis jų nėštumo metu;

- siekiama terminuotų darbo sutarčių skaičiaus didinimo liberalizuojant jų sudarymo tvarką ir leidžiama sudaryti terminuotas sutartis nuolatiniam darbui;

- įteisinamos nenustatytos apimties darbo sutartys, kai darbo funkcijos atlikimo laikas iš anksto nenustatytas, vienpusiškai pažeidžia darbuotojų interesus, nes darbuotojas negali planuoti savo laiko ir pajamų, tampa visiškai priklausomas nuo darbdavio ir lieka be socialinio ir sveikatos draudimo bei teisės į nedarbo socialinio draudimo išmoką. EK tokią darbo sutarčių rūšį laiko pačia nesaugiausia;

- darbo grafikai bus keičiami įspėjus darbuotoją prieš dvi dienas, vietoj dabar numatytos savaitės.

Kaip žinia, ir šiandien kai kurie darbdaviai nemoka darbuotojams už viršvalandžius, jų neapskaito, nemoka darbuotojui darbo užmokesčio laiku ir pan. Gera darbinė atmosfera, saugios darbo sąlygos, pagarba darbuotojui  ir laiku mokamas atlyginimas turėtų būti kertiniai naujojo Darbo kodekso principai. Deja, apie aštuonių valandų darbo dieną, apmokamus viršvalandžius ir galimybę daugiau laiko praleisti su savo šeima daugelis dirbančiųjų įsigaliojus Seimo priimtiems pakeitimams negalės net pagalvoti. Ši teisė iš jų bus atimta. Vadinti tokius darbo santykius liberaliais yra nepadoru.

Tai tik keletas momentų, į kuriuos norėjome atkreipti Jūsų dėmesį. Jų yra gerokai daugiau, todėl mums nesuprantamas Seimo skubėjimas priimti naują Darbo kodeksą neįvertinus visų ilgalaikių ir trumpalaikių pasekmių, kurias patirs Lietuvos piliečiai.

Nuoširdžiai tikime, kad Jūs pasinaudosite savo teise ir vetuosite Seime birželio 21 d. priimtą naująjį Darbo kodeksą, o naujas darbo santykių reguliavimas bus patvirtintas subalansavus visų šalių interesus ir teises.

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

Lietuvos profesinė sąjunga „Solidarumas“

Lietuvos profesinių sąjungų federacija „Sandrauga“

Respublikinė jungtinė profesinė sąjunga

 

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.