LKATA nariai sieks aiškumo atliekų tvarkymo sistemoje

2016-05-02

Balandžio 29 dieną įvyko Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos (LKATA) narių suvažiavimas, kurio metu priimta rezoliucija dėl  kai kurių savivaldybių viešai paskelbtos informacijos, kad atliekų surinkėjai neva klaidina gyventojus, informuodami, jog netinkamai išrūšiuotos ir į mišrių komunalinių atliekų konteinerius išmestos atliekos nebus išvežamos. Asociacijos narių priimta rezoliucija norima atkreipti dėmesį, kad atliekų surinkėjai tik ragina atliekų turėtojus laikytis ne vienerius metus galiojančių savivaldybių tarybų patvirtintų atliekų tvarkymo taisyklių, o pati atliekų tvarkymo sistema ir toliau veiks efektyviausiu režimu.

„Rezoliucijoje nutarta kreiptis į Aplinkos ministeriją ir Lietuvos savivaldybių asociaciją prašant išaiškinimo, kai kuriais klausimais, kurie, mūsų nuomone, dabar kelia daugiausia prieštaringų vertinimų. Gavus aiškius atsakymus, tikimės, nebebus vietos įvairioms interpretacijoms, kurios neveda efektyvaus ir skaidraus darbo linkme", - teigė Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacijos Tarybos pirmininkas Marius Kubilius.

Rezoliucijoje prašoma detalizuoti atliekų rūšiavimo prievoles gyventojams ir atliekų tvarkytojams,  atliekų šalinimo konteineriuose tvarką, mechaninio ir biologinio apdorojimo (MBA) įrenginių funkcijas ir reikalavimus atvežamoms atliekoms.

„Rezoliucijoje taip pat nutarėme pasiūlyti Aplinkos ministerijai ir Lietuvos savivaldybių asociacijai atliekų tvarkymo klausimus ir problemas spręsti vadovaujantis kolegiškumo principu, kartu ieškant sprendimų su visais atliekų tvarkytojais, atliekų turėtojais, savivaldybių administracijų ir tarybų atstovais bei atliekų tvarkymo srities specialistais, ekspertais. Reikia suprasti, kad dabar veikianti sistema susideda iš keleto dalyvių, todėl sinergija čia būtina", - komentavo LKATA atstovas M. Kubilius.
Tarybos pirmininko teigimu, rezoliucija priimta dėl to, kad, keliuose regionuose pradėjus veikti MBA įrenginiams, atliekų surinkėjams nustatomi griežti įpareigojimai dėl atliekų sudėties, kurias griežtai draudžiama transportuoti į šiuos įrenginius net tuo atveju, kai tokios atliekos į šiukšliavežes patenka tiesiog ištuštinus gyventojų mišrių komunalinių atliekų konteinerius.

„Svarbu suprasti tai, kad vežėjai kai kuriose situacijose gali atsidurti aklavietėje. Jei atvežus mišrias komunalines atliekas į MBA įrenginius, kartu su jomis bus aptiktos ir draudžiamos šalinti mišrių komunalinių atliekų konteineriuose atliekos - bus skiriamos baudos. Tačiau kol kas neatsižvelgiama į tai, kad ne atliekų surinkėjas, o patys gyventojai šalina atliekas mišrių komunalinių atliekų konteineriuose ir  nuo šiol jau ne atliekų surinkėjai, o gyventojai yra atsakingi už tinkamą pirminį atliekų rūšiavimą", - situaciją paaiškino M.Kubilius.

Apie LKATA

Lietuvos komunalininkų ir atliekų tvarkytojų asociacija yra ne pelno siekianti, miestų ir rajonų komunalinių, atliekas tvarkančių ir atliekų tvarkymą administruojančių, komunalinės bei atliekų tvarkymo technikos gamybos, techninio aptarnavimo ir prekybos įmonių savarankiška sąjunga. Šiuo metu asociacija vienija 34 įmones visoje Lietuvoje.

LKATA Tarybos pirmininkas
Marius Kubilius
Tel.: +37065684445
El. paštas: marius.kubilius@ekobaze.eu

Norint naudoti pateiktą informaciją rekomenduojame susisiekti su žinutės autoriumi.